• Kompa

Kurs for byggdriftere 9. oktober

Onsdag 9. oktober holder Kompaskolen kurs på Kuben yrkesarena.


Vannbårne varmeanlegg: Drift og vedlikehold med Per Eivind Larsen 08:00-11:30

Dette er et innføringskurs i drift av vannbårne varmeanlegg for byggdriftere. Kurset skal gi en grunnleggende forståelse for hva et varmeanlegg er, typiske vedlikeholdsoppgaver og optimalisering for best mulig driftssikkerhet og energibesparelse.


Lukkede energianlegg: Vannbehandling og ettersyn med Van Ha Doan 12:00-15:30

Kurset skal gi en innføring i hvorfor vannbehandling er viktig, hvordan man kan identifisere problemer, avvikshåndtering og forebygging.


For påmelding eller spørsmål kontakt oss på kompaskolen@kompa.no, ring 90172299 eller registrer deltakelse direkte via kurslisten.