• Kompa

Kompetanseheving innen legionella - Bærum Kommune

Kompaskolen har fått ansvaret for kompetanseheving innen legionellakontroll og drift av interne vannfordelingsnett i Bærum Kommune.


Bærum kommune Eiendom er en av Norges største eiendomsvirksomheter, og har ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse.


I løpet av første halvdel av 2020 skal 80 byggdriftere kurses innen legionellakontroll.