• Kompa

Kompaskolen: Kurs om vannbehandling i lukkede energianlegg

Kompaskolen gjentar suksessen og holder et nytt introduksjonskurs i vannbehandling i lukkede energianlegg 25. november

Vannbehandling i lukkede energianlegg

Vår erfaring er at økt kompetanse hos lokalt driftspersonell og servicepersonell er nøkkelen for bedre og sikrere drift, samt driftsbesparelser f.eks. i form av energibesparelser. Vi holder derfor innføringskurs, hvor målgruppen er driftspersonell og driftsledere, rørleggere og servicepersonell. Kursene er også relevant for byggeiere, prosjektledere og forvaltere.


Praktisk informasjon

25. november 2020

Kl. 12.00-15.00

Kursholder: Cand. Scient kjemi, Van Ha Doan


Kurset holdes som et webinar, slik at du kan delta uavhengig av hvor du er lokalisert.

Det er muligheter for å stille spørsmål underveis.


Les mer og meld deg på her

Van Ha Doan har over 20 års praktisk arbeidserfaring innen vannbehandling, og vil gjennom kurset gi deg innføring i viktigheten av god vannkvalitet av lukkede væskebårne varmeanlegg, kjøleanlegg og brønnparker.