• Kompa

Kompaskolen: kurs om brannfarlige kuldemedier


Kursholder:

Stig Rath er utdannet kuldeingeniør. Han har bakgrunn fra kulde- og varmepumpebransjen, og har blant annet jobbet som fabrikksjef på Teknotherm og som Fagdirektør innen kulde i VKE. Stig er EUs representant for små og mellomstore kulde- og varmepumpebedrifter i tre CEN-standardiseringskomiteer, og skrevet flere fagartikler, lærebøker, kurshefter og veiledninger for kulde- og varmepumpebransjen i Europa.I dette kurset gis det en innføring i regelverk, standarder og beste praksis for kulde/klima- og varmepumpeanlegg med brannfarlige kuldemedier. Kurset tilpasses og spisses mot den enkelte kundens behov og kompetansenivå. Dette gir maksimalt utbytte for en lavere kostnad enn generelle kurs.


For å redusere den globale oppvarmingen forutsetter Monteralprotokollen nedfasing av alle kjente HFK-kuldemedier innen 2036, og EU vil sannsynligvis framskyve dette til 2030. Vi vil derfor vise kundene hvordan de skal håndtere teknologiskiftet fra klimagasser som HFK-kuldemedier til klimavennlige løsninger.


Les mer om kurset og meld din interesse her