• Kompa

Kompaskolen holder to webinarer i oktober

20. og 21. oktober holder Kompaskolen introduksjonskurs i legionellakontroll og vannbehandling i lukkede energianlegg!

Vår erfaring er at økt kompetanse hos lokalt driftspersonell og servicepersonell er nøkkelen for bedre og sikrere drift, samt driftsbesparelser f.eks. i form av energibesparelser. De to neste kursene som holdes, er derfor innføringskurs, hvor målgruppen er driftspersonell og driftsledere, rørleggere og servicepersonell. Kursene er også relevant for byggeiere, prosjektledere og forvaltere.Legionellasikring: hvem, hva, hvor og hvordan v/ Hanne Therese Skiri


20. oktober 2020


Hanne er en av landets mest erfarne innen legionellaforebygging og risikovurdering og vil gjennom kurset gi deg god innføring i hvordan legionellakontroll kan håndteres.
Vannbehandling i lukkede energianlegg v/ Van Ha Doan


21. oktober 2020


Van Ha Doan har over 20 års praktisk arbeidserfaring innen vannbehandling, og vil gjennom kurset gi deg innføring i viktigheten av god vannkvalitet av lukkede væskebårne varmeanlegg, kjøleanlegg og brønnparker.
Les mer om de enkelte kursene her