• Kompa

Kompaskolen holder kurs i Oslo

19-20 mars 2018 avholder Kompaskolen kurs for byggdriftere i Oslo!


Tema for kursene er drift og vedlikehold av lukkede væskebårne anlegg, vannbehandling og legionellakontroll.


Kursene er tilrettelagt for byggdriftere som ønsker å øke sin kunnskap om drift av tekniske anlegg. Dette innebærer å gjenkjenne avvik og begynnende problemer slik at nødvendige tiltak kan gjennomføres før anleggets effektivitet svekkes. Anlegg som behandles riktig holder driftskostnader og energibruk på et lavt nivå, og reduserer sannsynligheten for alvorlige driftsproblemer.


I løpet av to dager holdes fire ulike kurs. Kursene er individuelle, og man kan velge de kursene som er aktuelle for sitt anlegg. Etter kurset avholdes en kort prøve. Når prøven er bestått mottar hver kursdeltaker et sertifikat som bevis på deltakerens kompetanse innen fagfeltet.

PÅMELDING Meld deg på ved å kontakte Kompaskolen på kompaskolen@kompa.no


19. Mars 2018 08.00 – 11.00

Vannbårne varmeanlegg: Innføringskurs i drift og vedlikehold Foredragsholder: David Zijdemans

12.00 – 15.00

Vannbårne kjøleanlegg: Innføringskurs i drift og vedlikehold Foredragsholder: Per Eivind Larsen


20. Mars 2018 08.00 – 11.00

Lukkede væskebårne anlegg: Innføringskurs i vannbehandling og ettersyn

Foredragsholder: Van Ha Doan

12.00 – 15.00

Legionellakontroll: Innføringskurs

Foredragsholder: Hanne Therese Skiri/Van Ha Doan


Hvert kurs har en varighet på 3 timer, inkludert pauser (3x45 min).