• Kompa

Kompa lanserer flere webinar

Oppdatert: 30. april 2020

Koronautbruddet har forandret hverdagen for mange i Norge, også hos oss i Kompa. Med stopp i reiser og hjemmekontor lanserer vi nå flere webinarer for å erstatte kurs og lunsjseminar vi hadde planlagt denne våren. Det første webinaret er allerede avholdt med gode tilbakemeldinger, og vi har høstet mange erfaringer som vi tar med oss videre.Vår erfaring er at økt kompetanse hos lokalt driftspersonell og servicepersonell er nøkkelen for bedre og sikrere drift, samt driftsbesparelser f.eks. i form av energibesparelser. De to neste kursene som holdes, er derfor innføringskurs i hver sine emner, hvor målgruppen er driftspersonell og driftsledere, rørleggere og servicepersonell. Kursene er også relevant for byggeiere, prosjektledere og forvaltere

«Legionellasikring: hvem, hva, hvor og hvordan»

Det neste webinaret holdes 5. mai av Hanne Therese Skiri, som nylig startet som produktutvikler og rådgiver i Kompa. Hanne Therese er Dr. scient. i biologi og har jobbet med legionellasikring i 14 år i flere selskaper og er en av landets mest erfarne innen området.

God legionellasikring er ekstra viktig nå som mange bygg har stått ubrukt i lang tid. Mange er usikre på hvordan man skal arbeide med legionellaforebygging. Dette innføringskurset skal gi deg en god forståelse av hvordan legionellakontroll kan håndteres og det nødvendig grunnlaget for å sette i gang på egen hånd.

· Hvem må ha legionellakontroll

· Hva må gjøres

· Hvor må det gjøres?

· Hvordan?


Les mer nederst på vår hjemmeside for mer informasjon og påmelding

Vannbehandling i lukkede energisystem»

8. mai vil Van Ha Doan ta over stafettpinnen. Van Ha er Cand. Scient. i kjemi og har jobbet med vannbehandling og avvikshåndtering on- og offshore i 20 år og har solid erfaring som kursholder.

Hvorfor er det viktig med vannbehandling av varme– og kjøleanlegg? Dårlig vannkvalitet og korrosjon gir store driftsproblemer og økt energibruk. Dette er et innføringskurs, hvor målet er at du i etterkant skal kunne identifisere status på eget anlegg og iverksette nødvendige tiltak for avvikshåndtering og god vannbehandling.


Les mer nederst på vår hjemmeside for mer informasjon og påmelding