• Kompa

Kompa lanserer en rekke nye kurs


Kompa er et kompetansesenter innen VVS faget. Vårt tverrfaglige team av rådgivere holder en rekke kurs som dekker det meste av VVS faget. Eksempelvis:

  • Varme- og kjøleanlegg

  • Brannfarlige kuldemedier

  • Kulde- og varmepumpeteknikk

  • Ventilasjon

  • Sprinkleranlegg

  • Vannbehandling i lukkede energisystemer

  • Legionellakontroll

Målgruppen er driftsteknikere, driftsledere, prosjektledere, rørleggere, rådgivende ingeniører, byggeiere og byggforvaltere.


Du finner informasjon om kursene våre ved å lese mer her.


Ønsker du andre kurs - eller kurs tilpasset din bedrift? Ta kontakt på kompaskolen@kompa.no så ordner vi det og!