Kompa lanserer en rekke nye kurs


Kompa er et kompetansesenter innen VVS faget. Vårt tverrfaglige team av rådgivere holder en rekke kurs som dekker det meste av VVS faget. Eksempelvis:

  • Varme- og kjøleanlegg

  • Brannfarlige kuldemedier

  • Kulde- og varmepumpeteknikk

  • Ventilasjon

  • Sprinkleranlegg

  • Vannbehandling i lukkede energisystemer

  • Legionellakontroll

Målgruppen er driftsteknikere, driftsledere, prosjektledere, rørleggere, rådgivende ingeniører, byggeiere og byggforvaltere.


Du finner informasjon om kursene våre ved å lese mer her.


Ønsker du andre kurs - eller kurs tilpasset din bedrift? Ta kontakt på kompaskolen@kompa.no så ordner vi det og!

© 2020 Kompa AS                                            

Startbank-logo-min.png
Kursagenten
linkedin kompa.png