• Kompa

Kompa AS på Årets Grønne Driftskonferanse 2018

Den 14. november 2018 holdt Kompa AS innlegg på Årets Grønne Driftskonferanse. Daglig leder i Kompa AS, Van Ha Doan, snakket om viktigheten av vannbehandling for energioptimalisering av bygg.


God vannbehandling og opplæring av byggdriftere er to av de viktigste tiltakene som gjøres for å ta vare på anleggene. Disse tiltakene henger også sammen. Når byggdrifterene har kunnskap om sine bygg er de i stand til å gjenkjenne avvik og begynnende problemer. Ofte er problemene knyttet til dårlig væskekvalitet, og da er det viktig at tiltak gjennomføres før effekten reduseres.


Et godt vannbehandlingsprogram er avgjørende for å opprettholde effekten og forhindre slitasje på anlegget. Under foredraget viste Van Ha hvordan rengjøring av et varmebatteri ga store energibesparelser, og dette er kun et av mange eksempler.


Vil du vite mer om vannbehandling i varme- og kjøleanlegg? Se våre kursdatoer eller ta kontakt på post@kompa.no for mer informasjon.

Foto: Tekniske Nyheter