• Kompa

Kommunalt kompetanseløft på Legionella


Norsk Kommunalteknisk Forening, Undervisningsbygg Oslo KF, Stavanger kommune og Folkehelseinstituttet har igangsatt et prosjekt om risikobasert bekjempelse av Legionella, hvor målet er målrettet og kunnskapsbasert bekjempelse av Legionella.


Det er absolutt et stort potensiale for bedre utnyttelse av dagens ressurser innen legionellaforebygging i kommunene. Dette skriver vår rådgiver, Dr. scient. i biologi, Hanne Therese Skiri mer om i artikkelen publisert i VVS Forum 17. november https://www.vvsforum.no/2020/mulighetene-er-mange-bedre-utnyttelse-av-ressursene-til-legionellasikring-kommunene/