• Kompa

Legionellasikring: bare et tids- og energisluk?

Oppdatert: 4. sep. 2020


Energi- og vannforbruk

Tradisjonelt er Legionellakontroll forbundet med høy temperatur i beredere og i tappevann. I tillegg gjennomfører flere hettvannsspyling manuelt - eller med bruk av anlegg med automatisk gjennomspyling av dusjgarderober. Dette gir høyt energibruk og i noen tilfeller også unødvendig vannforbruk. Og selv om energi- og vannkostnadene i Norge er relativt lave sammenlignet med mange andre land, så medfører dette ofte store summer for store bygg med lange rørstrekk, mange brukere og høyt vannforbruk.


Tidsbruk

En kostnad færre tenker på er timebruken til driftsteknikerne. Forebygging ved bruk av varmtvann krever flere driftsteknikertimer enn om man velger andre forebyggingsstrategier. Dette er timer som driftsteknikerne heller kunne prioritert til andre oppgaver. For store bygg som hoteller, sykehus etc. eller hos større driftsenheter med ansvar for mange bygg, kan legionellaforebygging være arbeidskrevende. Enkelte har faktisk redusert antall årsverk i driftsavdelingen når de har gått over til andre forebyggingsstrategier for Legionella.


Mulighet for å spare energi og tid?

Dette er det lite kunnskap om i mange driftsorganisasjoner og ulike produktleverandører har motsigende budskap. Vi i Kompa holder jevnlig kurs som belyser fordeler og ulemper med ulike strategier for legionellaforebygging. Vi kommer også inn på muligheten for å spare energi og driftstimer og likevel opprettholde eller forbedre legionellasikringen. Neste kurs holdes 15. september. Les mer her