• Kompa

Enda en nyansettelse i Kompa


Helene Kowollik er ansatt som fagkonsulent og kurskoordinator


Helene er utdannet kjemiingeniør og sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi, med fordypning i analytisk kjemi ved NTNU. Hun har skrevet bacheloroppgave om desinfeksjonsmiddel i bassengvann, og masteroppgave om rensing av tungmetaller i forurenset tunnelvaskevann.


I rollen som fagkonsulent vil Helene bidra med rådgivnings - og analysetjenester for å møte Kompas økende oppdragsmengde.


Velkommen!