• Kompa

Legionellasikring er verdt kostnadene

Oppdatert: 20. jan. 2020

https://nemitek.no/legionella-vannbehandling/god-butikk-a-forebygge-legionella/120742


Nemitek beskriver her hvordan Chris Edens hos den amerikanske etaten som tilsvarer Folkehelseinstituttet oppfordrer til å gjennomføre legionellaforebyggende tiltak.


I følge artikkelen er andelen tilfeller som rapporteres inn av legionærsyke i Tyskland under 5% av det faktiske tallet. Det er svært store mørketall og sykdommene som kommer med legionellabakterien koster samfunnet store summer hvert år.


I tillegg øker antall sykdomstilfeller. Kaiser Health News peker blant annet på årsaker som

eldrebølgen, mer testing, tiltak for å spare vann, forfallende infrastruktur og klimaendringer. I tillegg er grønne bygg enn økende kilde til legionella ettersom varmtvannet ofte holder lavere temperaturer.


I Norge sier lovverket at alle bygg skal gjennomføre en risikovurdering for å fastslå risikoen for vekst og spredning av bakterien, og Folkehelseinstituttet anbefaler å oppdatere risikovurderingen årlig. Det er resultatene av risikovurderingen som er nøkkelen til hvordan legionella skal kontrolleres, både når det gjelder rutiner og vannbehandling.

Kompa har spesialrådgivere innen legionella som tilbyr både kurs og rådgivning innen legionellakontroll og risikovurderinger. Våre rådgivere har både bred teknisk kompetanse og oppdatert kunnskap om regelverk og produkter på det norske markedet.


Ta kontakt post@kompa.no eller 91592826.