• Kompa

Benytt denne tiden til tiltak som sikrer bedre bygg på sikt!

I disse dager er mange bygg stengte eller mer eller mindre folketomme. Det gir en unik mulighet til å gjennomføre nødvendig ettersyn og vedlikehold av vannbårne varme- og kjøleanlegg, samt kompetanseheving av driftspersonell. Dette sier Van Ha Doan, daglig leder i rådgivningsselskapet Kompa AS.

Gjør nødvendig ettersyn og vedlikehold

Bygg som er «i dvale» gir tid for ettersyn og vedlikehold. Dette skjer samtidig som flere fagfolk har mistet oppdrag og kan ha ledig tid for små og store oppgaver. Tiden bør derfor benyttes godt, nå som det flere steder er mulig å gjennomføre vedlikehold uten å måtte ta hensyn til leietakerne i bygget. Ofte er det smart å begynne med en gjennomgang og funksjonskontroll. I hvilken tilstand er varme- og kjøleanleggene? Når ble service utført sist? Er det på tide med utskiftninger? Ta gjerne kontakt om dere er usikre på hvor man skal begynne, sier Van Ha.

Ta en «blodprøve» av byggene

Et eksempel på et enkelt og rimelig ettersynstiltak er en vannprøve fra varme- eller kjøleanlegget. Dette er som når vi går til legen for en blodprøve sier Van Ha. En analyse av vannet vil gi viktig informasjon om status til anlegget. Dersom det er problemer med korrosjon i anlegget så vil dette fremgå. Ta kontakt – så kan vi bistå med å velge de riktige analysene, samt å tolke analysesvarene og gi råd om videre tiltak dersom det er nødvendig. En vannprøve kan være første skritt for å oppnå forbedringer i driften av anleggene og store energibesparelser.

Økt kompetanse blant driftspersonell – nøkkelen til optimal drift av bygg

Av erfaring vet vi at driftspersonell med god teknisk forståelse for de anlegg de skal etterse – og et eierskap til «sine» bygg, er nøkkelen til god drift. Synlige resultater i form av økt tilfredshet blant leietakere, reduserte vedlikeholdskostnader og energieffektivisering gir en stolthet over det de kan utrette og en interesse for å oppnå mer. Vi ønsker å bistå med vår kunnskap fra vår lange fartstid i bransjen for å optimalisere varme- og kjøleanlegg i bygg sier Van Ha. Ved å heve kompetansen til driftspersonell via våre kurs bidrar vi langsiktig til bedre drift av byggene. Vi planlegger nå å gjennomføre flere webinarer i april og mai for å erstatte de kurs vi dessverre har måtte avlyse pga. koronaviruset.