• Kompa

Akkreditert kontroll av kjøletårn og skrubbereHar din virksomhet et kjøletårn eller skrubbere som har stått uten inspeksjon i over 5 år? - Det kan vi i Kompa hjelpe deg med!


§ 11c i kapittel 3a i Forskrift om miljørettet helsevern omhandler meldeplikt til kommunen og inspeksjonsordning for bygg i besittelse av kjøletårn og skrubbere.


Fra 2017 ble det bestemt at virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal vurderes av et akkreditert inspeksjonsorgan for faren for spredning av Legionella hvert femte år. Resultatet skal legges frem for kommunen ved kommunelegen/avdeling for miljørettet helsevern.


Høsten 2019 inngikk Kompa et samarbeid med et akkreditert britisk kontrollorgan, og er dermed det eneste norske selskapet som koordinerer slike inspeksjoner. Målet er å forenkle inspeksjonene for norske eiere av kjøletårn og skrubbere, samt sikre faglig samsvar mellom kontrollorganet og norsk regelverk.


For mer informasjon eller bestilling av akkreditert kontroll, kontakt oss på post@kompa.no