• Kompa

Akkreditert kontroll av kjøletårn og skrubbere

Hvert femte år skal faren for spredning av legionella fra kjøletårn og skrubbere vurderes av et akkreditert inspeksjonsorgan og resultatene skal legges frem for kommunen.


Fra høsten 2019 inngår Kompa et samarbeid med et akkreditert britisk kontrollorgan, og blir dermed det eneste norske selskapet som koordinerer slike inspeksjoner. Målet er å forenkle inspeksjonene for norske eiere av kjøletårn og skrubbere, samt sikre faglig samsvar mellom kontrollorganet og norsk regelverk.


For mer informasjon eller bestilling av akkreditert kontroll, kontakt oss på post@kompa.no eller 91 11 48 20.