• Kompa

Økt kompetanse - et viktig klimatiltak


Bygg og eiendom omtales som den glemte klimakjempen. Det betyr at bransjen har et enormt potensiale for å redusere sitt klimaavtrykk - og det gjennom hele livsløpet til et bygg. Vi i Kompa er spesielt opptatt av driftsfasen av et bygg. Vår erfaring er at økt kompetanse hos driftspersonell og servicepersonell på bygget er nøkkelen for bedre og sikrere drift. Kompetanse hos de som er på bygget sikrer at alle anlegg driftes mest mulig optimalt, unngår driftsproblemer og sørger for at man holder anleggene i god stand lenger. God kompetanse bidrar også til å velge de smarteste løsningene som gir lavest klimaavtrykk og mest energibesparelse på sikt.


Kompa satser derfor på kurs rettet mot driftspersonell og servicepersonell. Dette skal være lavterskelkurs som ikke krever mye forkunnskaper, men som også gir mye til de som kan en del fra før. Vi har fokus på hva som er viktig for å drifte og etterse ulike VVS tekniske innretninger i et bygg og holder kurs innen varme- og kjøleanlegg, ventilasjon, sprinkleranlegg, varmepumper og kuldeanlegg. I tillegg har vi egne kurs for de mer "usynlige" faktorene som påvirker godt innemiljø og god drift i et bygg, nemlig vannbehandling i lukkede energianlegg, samt Legionellakontroll i kaldt- og varmtvannsnettet.

Les mer om våre kurs her


Velkommen på kurs!