Search
SESSILE

Om prosjektet

SESSILE er et samarbeidsprosjekt i regi av SINTEF som nylig fikk tildelt støtte fra Forskningsrådet. Målet med prosjektet er å utvikle bruker- og miljøvennlige løsninger for sikker reduksjon av Legionella ved utforming og drift av tappevanninstallasjoner i bygninger.

SESSILE er et tverrfaglig studie med fokus på å finne løsninger for bedre, brukervennlig, kostnadseffektiv og mer bærekraftig sikring mot Legionella i bygg. Fokuset vil være bredt og favne om både utforming av interne vannfordelingsnett og driftsrutiner. Det vil utføres prosjekter både i eksisterende bygninger og i laboratorier, samtidig som avanserte modeller vil utvikles og testes for å evaluere risikoen for problemer med vannkvalitet i bygninger.

 

SESSILE

Finansiering

SESSILE er finansiert av Forskningsrådets samarbeidsprosjekt for økt omstilling og verdiskaping i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen

social

Les mer om SESSILE prosjektet på SINTEF sine hjemmesider

Les mer

fr-nettsted-logo_bokmal

Les mer om SESSILE prosjektet på Norges Forskningsråd sin prosjektbank 

Les mer

«Ambisjonen er å gjøre landets bygninger tryggere for oss alle med bærekraftige og kostnadseffektive løsninger»

Michael Brandon Waak, Prosjektleder

SESSILE

Bakgrunn

Dagens forebyggende Legionellatiltak og -behandling består ofte av sjokkoppvarming av varmtvann og regelmessig gjennomspyling av alle tappepunkter. Dette krever store ressurser og betydelig arbeidsinnsats fra blant annet byggeiere og driftspersonell.  

SESSILE prosjektet er startet for å utvikle og teste avanserte modeller for å hente ut data fra ulike bygg hvor effekten av ulike tiltak vil testes og valideres – med særlig vekt på digitale og automatiserte løsninger. Målet er å finne løsninger som kan gjøre bygningenes vannsystemer smartere og mer brukervennlige.  

Arbeidet vil lede til anbefalinger og retningslinjer som skal hjelpe bygningsdesignere og operatører å forhindre eller til og med eliminere Legionella-problemer.

 

SESSILE

Bredt samarbeid

SESSILE er ledet av forskere fra SINTEF i samarbeid med NTNU. Med i prosjektet er også en rekke partnere fra ulike bransjer, som spenner fra Folkehelseinstituttet, via byggeiere, til produktleverandører og rådgivningsbransjen som vi i Kompa representerer. 

Kompas fageksperter innen legionellakontroll, Hanne T. Skiri er blitt bedt om å delta. Hun er Dr. scient. i biologi og har vært en sentral person i legionellabransjen i Norge siden 2006. Med seg har hun Ana Paula Mello, som er Teknologiansvarlig i Kompa og som vil bidra i arbeidsgruppen som skal utvikle en digital modell for å forutse legionellarisiko i interne vannfordelingsnett. 

“Målet er å komme frem til bruker- og miljøvennlige løsninger for sikker reduksjon av Legionella i nye og eksisterende tappevannssystemer” forteller Hanne T. Skiri.  

 

SESSILE

Prosjektinfo

Prosjektnavn

“Serviceable, Environmentally reSponsible & Safe (SESSILE) — Integrating automated Legionella mitigation into potable building water system design”

Prosjektleder Prosjektnummer

328697

Prosjektperiode

2021 – 2025

Organisasjon

Instituttsektor / Teknisk-industrielle institutter / SINTEF AS

Fagområder

Teknologi / Bygningsfag / Bygg-, anleggs- og transportteknologi

SESSILE

Referansegruppe

SESSILE

Samarbeidspartnere

SESSILE

Partnere fra Kompa

Seniorrådgiver

Teknologiansvarlig

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev

kompa kunnskap

Relevante artikler fra fagbloggen

Sjokkoppvarming / hetvannspyling
Sjokkoppvarming / hetvannspyling
7 november, 2022

Sjokkoppvarming er en desinfeksjon ved bruk av vann med høye temperaturer hvor målet er å drepe bakterier som har etable...

Metoder for fjerning av Legionella
Metoder for fjerning av Legionella
7 november, 2022

Dersom det er funn av Legionella i vannprøver finnes det flere tilnærminger for å ta tak i problemet. En vurdering av hv...

Opplysningsplikt ved legionellafunn
Opplysningsplikt ved legionellafunn
7 november, 2022

I forskriften om miljørettet helsevern § 13 Opplysningsplikt settes det krav til at den som er ansvarlig for en virksomh...