innsiktsplattform

Vi er stolte av å kunne presenterer Inspektor

Inspektor Devices redusert størrelse -transparent-1
Hva er Inspektor?

Inspektor er en skybasert innsiktsplattform og et digital kartleggingsverktøy

Inspektor sammenfatter innhentet data med fagkompetansen hos Kompa og gir på den måten innsikt i status på eget teknisk anlegg og faglig rådgivning rundt avvikshåndtering og optimalisering

Kompa er en ren rådgivende aktør, uten innsalg av egne produkter, og gjennom vår skybaserte inspeksjonsløsning er du derfor sikret faglig veiledning og objektiv vurdering av dine installasjoner

Hva gjør Inspektor?

Inspektor benyttes til å kartlegge tekniske installasjoner i forbindelse med vannbehandlingskontroll eller legionellakontroll

Kartlegging, inspeksjon og væskeprøveanalyse registreres i applikasjonen og gjennomgås av fagekspertene hos Kompa

Som Inspektorbruker vil du kunne se resultatene fra kartleggingen direkte i applikasjonen, hvor du også har løpende oversikt over tilstanden til egne anlegg og status ved eventuelle avvikshåndteringer

Hvilke områder dekker Inspektor?

Vannbehandlingskontroll

Med Inspektor vannbehandlingsmodul kan du gjennomføre vannbehandlingskontroll ved ditt energianlegg

Applikasjonen lar deg kartlegge dagens vannbehandlingsprogram, samle inn data om anlegget og tilhørende komponenter, foreta væskeprøve og analyse

Ved gjennomført inspeksjon mottar du en produktuavhengig tilstandsvurdering med status og innsikt i eget anlegg samt produktuavhengige anbefalinger om tiltak ved avvik og råd for energi- og driftsoptimalisering

Legionellakontroll

Med Inspektor legionellamodul kan du utføre legionellakontroll av interne vannfordelingsnett i dine bygg

Dette innebærer kartlegging, datainnsamling, vannprøve og analyser som danner grunnlaget for risikovurdering foretatt av fagekspertene hos Kompa

Med Inspektor sørger du for å imøtekomm kravene i «Forskrift for miljørettet helsevern», og våre uavhengige rådgivere står klare til å bistå deg ved eventuelle avvik og  behov for utbedringer

Hvorfor skal jeg benytte Inspektor?

Inspektor muliggjør at lokalt driftspersonell eller lokale VVS-aktører, kan gjennomføre kartlegging og inspeksjon av tekniske installasjoner

Det betyr tjenester som tidligere måtte bestilles fra regionale aktører, nå kan utføres lokalt

Med Inspektor kan driftere av bygg velge å gjennomføre kartlegging av sitt anlegg på egenhånd, eller ved hjelp av en lokal partner

I tillegg til status og innsikt i egne tekniske installasjoner så inkluderer Inspektor også tilgang til faglig rådgivning fra Kompa. Slik er du sikret rask og riktig bistand ved utfordrende problemstillinger eller tekniske avvik

Med Inspektor unngår du driftsutfordringer, reduserer drifts- og energikostnader og kan redusere legionellarisiko

Inneholder Inspektor reklame?

Inspektor inneholder ikke reklame eller betalt plassering av produkter. Verktøyet skal kun fungere som vår digitale tilstedeværelse i ditt tekniske rom og er derfor like produkt- og leverandøruavhengig som vi er

Inspektor benyttes til faglig og teknisk bistand til arbeidet rørleggere, serviceteknikere, driftsoperatører og andre som jobber med drift av tekniske anlegg daglig utfører

Inspektor

Raskt og enkelt

Inspektor er designet slik at den skal være mest mulig intuitiv å bruke, og brukeren kan enkelt finne frem data og informasjon de trenger i øyeblikket

Å bruke Inspektor krever ingen spesielle IT-ferdigheter og for bedriften er det heller ikke en erstatning for andre IT-systemer

Inspektor er en kartleggingsløsning som kan benyttes i alle bygg hvor det finnes vannbårne energianlegg, eller legionellarisiko – hvilket vil si samtlige næringseiendommer, offentlige bygg og borettslag/sameier i Norge 

Inspektor - raskt og enkelt
Inspektor - akkumulering av kunnskap
Inspektor

Akkumulering av kunnskap

Inspektor supplerer rådgivningen fra Kompa ved å muliggjøre skybasert innhenting av lagring av data. Dette gir våre kunder status og historisk innsikt i egne anlegg og tilgang til faglig rådgivning og anbefalinger for optimal drift basert på Kompas innsikt

Slik kunnskap akkumuleres hos mennesker, vil Inspektor bli enda smartere over tid, ved å samle stadig større mengder data fra ulike typer anlegg og installasjoner.

Det er dette som gjør Inspektor til en innsiktsplattform og gir brukeren datadreven innsikt som beslutningsgrunnlag for valg av driftsforbedringer

Inspektor kan allerede gi anbefalinger om hvilke tiltak som gir best effekt på ulike utfordringer knyttet til energianlegg og hvilke proaktive tiltak anleggseier kan innføre for å forhindrer fremtidige driftsutfordringer

Inspektor støttes av Skattefunn 2022-2024


Inspektor blir støttet av Forskningsrådet via Skattefunn for perioden 2022-2024
Prosjektnummer: 339355

Prosjekttittel:
Inspektor - Ny kunnskap for bærekraftig drift av bygg

Inspektor støttes av Skattefunn 2021


Inspektor blir støttet av Forskningsrådet via Skattefunn for perioden 2021
Prosjektnummer: 330326

Prosjekttittel:
Inspektor - for bærekraftig drift av bygg

Innovasjon Norge


Inspektor blir støttet av Innovasjon Norge med Markedsavklaringsmidler 2020

Prosjekttittel:
Inspektor - digitalt inspeksjonsverktøy for byggbransjen

inspektor

Bakgrunn og utvikling

Kompa består av rådgivere med lang erfaring fra VVS bransjen.  Siden 2017 har Kompa levert rådgivningstjenester innenfor VVS fagene 'vannbehandling i lukkede energisystemer' og 'legionellakontroll'

Bransjen har hittil vært preget av stort tolkningsrom innenfor forskrifter og veiledere, analoge rapporteringsløsninger og manglende lagring og oppfølging av anleggsdata

Dette har igjen påvirket oppfølgingen og anbefalingene fra ulike rådgivere og produktleverandører 

Kompa har helt siden oppstarten vært opptatt av å samle inn, strukturere og digitalisere kunnskap og anleggsdata for å kunne gi produktuavhengige råd og veiledning

Senere teknologiske fremskritt, samt økende grad av digitalisering har gjort det mulig for Kompa å utvikle en digital plattform med denne innsikten

Slik ble Inspektor født

Få tilgang til Inspektor

Inspektor - bakgrunn og utvikling
kunnskap

Nyhetsbrev
for faginteresserte

Kunnskap

Engasjerende fagartikler

Valg av ulike væskeanalyser fra varme- og kjøleanlegg
Valg av ulike væskeanalyser fra varme- og kjøleanlegg

Det finnes flere typer analyser man kan gjøre av væsken fra lukkede varmeanlegg eller kjøleanlegg. Forskjellige utfordri...

Drikkevanns­­­forskriften
Drikkevanns­­­forskriften

Formålet med drikkevannsforskriften er å beskytte menneskers helse. Dette gjøres ved å stille krav om sikker levering av...

Biocidforskriften
Biocidforskriften

I Norge reguleres bruken av biocider av Forskriften om biocider også kallet Biocidforskriften som er EUs biocidforordnin...