Search
Europeisk standard

Et samarbeidsprosjekt

Europeisk Standard for vannbehandling er en del av arbeidet med "Design av kjøleanlegg" som ved siden av "Design av varmeanlegg" utgjør de europeiske standardene som gjelder vannbaserte energisystemer i bygninger.

Nemitek har vært en drivkraft i arbeidet med å innføre en felles standard for vannbehandling i Norge og i den sammenheng har Kompas rådgiverne, Van Ha Doan og Maria Råken, blitt nominert til være representanter for Standard Norge i den europeiske komiteen som skal utarbeide standarden. 

Prosjektleder Jens Gran i Standard Norge var klar på at arbeidet med en felles standard for vannbehandling måtte gjøres på europeisk nivå for å unngå at fremtidige europeiske krav ville trumfe en nasjonal standard.

 

Europeisk standard

Problemstilling

I lukkede varme- og kjøleanlegg har vannet en svært viktig oppgave; vannet skal frakte energien rundt i bygget, og sørge for at både gulv, rom og luft opprettholder en behagelig temperatur.  Når et lukket anlegg først er fylt opp med væske, er målet at den samme væsken skal frakte energi rundt i bygget i år etter år. Da er det viktig å sørge for at vannkvaliteten ikke reduseres over tid. 

I dag stilles det ingen krav til væskekvaliteten i varme- og kjøleanlegg, slik det eksempelvis gjøres for drikkevann. Men selv om ingen skal drikke eller dusje i vannet fra et varmeanlegg, er det viktig at vannet holder en viss kvalitet. Hvis vannet for eksempel er fult av partikler, kan man risikere store skader på pumper og komponenter. 

 

 

 

standard norge

Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og telestandardisering. Standard Norge har enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard, og er det norske medlemmet i CEN og ISO.

Nemitek Logo

Les mer om prosjektet på Nemitek sine hjemmesider

Les mer

CENwww

CEN Comitè européen de normalisation, er en felleseuropeisk standardiseringsorganisasjon som per i dag består av 34 medlemsland, og har hovedkontor i Brussel. Norges medlem i CEN er Standard Norge

«Vårt mål er at flere innfører et vannbehandlingsprogram, og ikke minst at programmet følges opp i ettertid.
Vi ser altfor ofte kostbare driftsproblemer som kunne vært unngått med riktig vannbehandling»

Maria Råken, Seniorrådgiver

Europeisk standard

Samstemt bransje

Under en kursserie i regi av NemiTek i 2019 reiste Van Ha Doan Norge rundt for å sette søkelys på manglende krav til ettersyn og vannbehandling i lukkede energianlegg.

Tilbakemeldingene fra frustrerte byggeiere, rørleggere og driftsteknikere var  den samme: 

Uten standardiserte krav til vannbehandling utelates dette ved prosjektering og igangsettelse. Det risikeres dermed korrosjon allerede i første periode av anleggets levetid. Hvilket igjen medfører kostbare reparasjoner. 

Uten standardiserte krav til vannbehandling er det opp til hver enkelt leverandør å avgjøre hva som er gode eller mindre gode løsninger. Leverandørene leverer både installasjonene og kvalitetssikrer egne leveranser i etterkant. 

En slik problemstilling er kun egnet til å skape forvirrede kunder, noe som etterhvert vil svekke troverdighet og omdømme for bransjen. Uten en standard å forholde seg til er det vanskelig for leverandørene å bevise at produktene deres gir et godt resultat, for hva er egentlig et godt resultat i denne sammenhengene?

På bakgrunn av dette fremmet Kompa opprinnelig et forslag til Standard Norge om å etablere en nasjonal veileder for vannbehandling i Norge.

Standard Norge ønsket å fremme forslaget på europeisk nivå for å unngå at fremtidige europeiske krav ville trumfe en nasjonal standard. På denne måten ble Van Ha Doan og Maria Råken fra Kompa innlemmet i den europeiske arbeidsgruppen TC 228 WG1 for å arbeide for å inkludere en standardisering av vannbehandling i den europeisk standarden som var oppe til revisjon. 

 

 

europeisk standard

Arbeidsprosess

Høsten 2019 dro de norske representantene til København for å legge frem forslaget om tydeligere krav til vannbehandling i lukkede anlegg. 

I København møtte de den europeiske arbeidsgruppen for standarder.. 

Deltakerne på det europeiske møtet var positivte til det norske forslaget. Sammen med to delegater fra den britiske standardorganisasjonen BSI fikk de to norske utsendingene i oppdrag å legge frem et skriftlig forslag til europeisk standard.

 På tidspunktet var den nye standarden Design for vannbaserte kjølesystemer under utarbeidelse. Standarden skulle bli ekvivalenten til EN 12828 Utforming av vannbaserte varmesystemer. Representantene foreslo å revidere kravene til inkludering av vannbehandlingskomponenter i prosjekteringsfasen og mottok god respons fra øvrige medlemmer. Forslaget ble utarbeidet i samarbeid med to britiske medlemmer fra BSRIA.  

Forslaget ble lagt frem for arbeidsgruppen og mottok svært god respons. Da standarden senere ble sendt ut på nasjonale høringer ble det ikke gitt noen innvendinger mot forslaget til nye vannbehandlingskrav. Standarden er nå i siste revideringsfase, og skal etter planen publiseres i løpet av 2022.  

 

europeisk standard

Prosjektinfo

Prosjektnavn

Standardisering av vannbehandling i lukkede energianlegg

Prosjektleder

Maria Råken og Van Ha Doan

Prosjektperiode

2019 - 2022

Organisasjon

CEN

Fagområder

Eiendomsdrift / Bygg og anlegg / Teknisk / Vannbehandling

Europeisk standard

Finansiering

Standardisering er dugnadsarbeid som skal komme hele bransjen til gode. Prosjektet er avhengige av sponsorer og flere bransjeorganisasjoner, leverandører, konsulentselskaper, og eiendomsaktører og andre har støttet arbeidet. Thomas Fransrud i VVS-foreningen har koordinert sponsingen. 

Arbeidet støttes av:

Norsk Fjernvarme, Canes, Armaturjonsson, IMI Hydronic, Roth Norge, Enwa, Klart Vann, SGI Compliance, Lime Vannteknologi, Christiania Rørleggerbedrift, Bademiljø og Comfort

europeisk standard

Samarbeidspartnere

europeisk standard

Partnere fra Kompa

Seniorrådgiver / Forretningsutvikler

Seniorrådgiver

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev

kompa kunnskap

Relevante artikler fra fagbloggen

Sjokkoppvarming / hetvannspyling
Sjokkoppvarming / hetvannspyling
7 november, 2022

Sjokkoppvarming er en desinfeksjon ved bruk av vann med høye temperaturer hvor målet er å drepe bakterier som har etable...

Metoder for fjerning av Legionella
Metoder for fjerning av Legionella
7 november, 2022

Dersom det er funn av Legionella i vannprøver finnes det flere tilnærminger for å ta tak i problemet. En vurdering av hv...

Opplysningsplikt ved legionellafunn
Opplysningsplikt ved legionellafunn
7 november, 2022

I forskriften om miljørettet helsevern § 13 Opplysningsplikt settes det krav til at den som er ansvarlig for en virksomh...

Forskningsrådet Logo

Vi er involverte i flere FoU prosjekter.
Les mer om SESSILE prosjektet på Norges Forskningsråd sin prosjektbank 

Les mer