OM OSS

Kompa AS er et kunnskapssenter bestående av selvstendige rådgivere med lang fartstid fra VVS bransjen. Hver av oss innehar både formell og uformell kompetanse innen ulike områder av bransjen. Gjennom Kompa samler rådgiverne sin kompetanse under samme paraply. Slik vil vi kunne hjelpe våre kunder med et bredt spekter av problemstillinger.

Vår visjon er å være den foretrukne kompetansepartneren for å skape optimale bygg.​ Dette skal vi gjøre ved å skape de mest innovative teamene og løsningene for markedet

VÅRT TEAM

VAN HA DOAN

CAND. SCIENT KJEMI

Daglig Leder

Van Ha er utdannet Cand. Scient i kjemi fra Universitet i Bergen. Han har siden år 2000 jobbet med vannbe­hand­ling, legio­nellakontroll og kjemi­kalie­håndtering både onshore og off­shore. I 2005 var han med å stifte selskapet Norkjemi som i 2013 ble solgt til neder­landske Kiwa. Van Ha har solid erfaring som kursholder in­nen vannbehandling, og har gjennom yrkeskarrieren hoved­sakelig jobbet som produktsjef, produkt- og for­ret­ningsutvikler.

HANNE T. SKIRI

DR. SCIENT BIOLOGI

Regionansvarlig Midt- og Nord-Norge

Hanne Therese er utdannet Dr. scient i biologi fra NTNU. Hun har siden 2006 jobbet med vannbehandling og legionellakontroll i flere selskaper. Hanne Therese har gjennom disse årene jobbet med produkt- og tjenesteutvikling, digitaliseringsprosesser, innovasjonsprosjekter, rådgivning og kursvirksomhet.

MARIA RÅKEN

SIVILINGENIØR
MILJØTEKNOLOGI/KJEMI

Regionansvarlig Sør- og Vestlandet

Maria er utdannet kjemiingeniør og sivilingeniør innen miljøteknologi. Maria er ansvarlig for Kompa Analysesenteret, og spesialiserer seg innen fagområdene vannbehandling og legionellakontroll. Hun sitter i den europeiske arbeidsgruppen TC-228 WG1 for standarder for lukkede varme- og kjøleanlegg.

HELENE KOWOLLIK

SIVILINGENIØR KJEMI

Fagkonsulent og kurskoordinator

Helene er utdannet kjemiingeniør og sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi, med fordypning i analytisk kjemi ved NTNU. Hun har skrevet bacheloroppgave om desinfeksjonsmiddel i bassengvann, og masteroppgave om rensing av tungmetaller i forurenset tunnelvaskevann. Helene har ansvar for analyserapporter, og spesialiserer seg innen fagområdene vannbehandling og legionellakontroll.

ØRJAN KYLLEVIK

Salgsleder

Ørjan har fagbrev i kontor og administrasjon i bunn. Etter noen år i Nederland med arbeid innen logistikk var han innen hotellbransjen før han begynte for alvor innen salg. De siste årene jobbet Ørjan med salg av kursadministrative løsninger mot Enterprise markedet innen kurs i Skandinavia.

I rollen som Salgsleder i Kompa, vil Ørjan bidra med etablering, utvikling og strategi innen salg, for å legge til rette for økt formidling av våre kurs og rådgivningstjenester innen hele VVS feltet.

DAVID ZIJDEMANS

SIVILINGENIØR VVS

Kursholder og rådgiver

David har fagbrev som rørlegger og er utdan­net Siv. Ingeniør fra NTNU. Han har bak­grunn som Rådgivende inge­niør, Teknisk direktør i OSO Hotwater og Fagdi­rektør i Skarland Press/VVS-Foreningen. Han er forfatter av læreboken Vannba­serte oppvarmings- og kjølesystemer, og har hatt en sentral rolle i fagkomiteene for bl.a Rørhånd­boka, Varmenormen, Prenøk og Ventøk.

Gert Nielsen har bakgrunn som akademiingeniør/maskiningeniør med spesialisering innen energiomsetning, og har jobbet med varme- og kjølesystemer hele sin karriere. Han har jobbet for blant annet SWECO, Multiconsult, GK Kulde og som fagsjef innen termisk energiproduksjon i Nemitek. Gert tilbyr rådgivningstjenester innen det meste av varme- og kjøleteknikk, samt kurs via Kompaskolen.

GERT NIELSEN
MASKININGENIØR

Kursholder og rådgiver

Per Eivind er utdannet rørlegger, rør­leggermester og VVS-ingeniør fra Fag­skolen. Han har tidligere arbeidet med prosessavvanning og energi i Kværner. Han er medlem av fagkomi­teen for Prenøk og Varmenormen. Per Eivind har drevet eget firma i 8 år og er faglærer ved studiet for klima, energi og miljø på Kuben i Oslo.

PER EIVIND LARSEN

RØRLEGGERMESTER
VVS-INGENIØR

Kursholder og rådgiver

TOMMY ASP

RØRLEGGERMESTER
VVS-INGENIØR

Kursholder 

Tommy har fagbrev og mesterbrev i rørleggerfaget, utdannet Fagskoleingeniør (KEM) ved Fagskolen i Oslo og Akershus, og Energirådgiver ved Fagskolen i Vestfold. Han har lang erfaring som utførende rørlegger, prosjektleder og rådgiver. Tommy har en allsidig kompetanse i VVS faget, med god varmeteknisk forståelse og varmepumpeanlegg som spesialfelt.

VÅRE KUNDER

Kompa AS har kunder innenfor både privat og offentlig næring.
Vi bistår våre kunder med både rådgivning, kurs og analyser.

Apurgo AS

Arca Nova AS

C. M. Mathiesen AS

Bane Nor Eiendom AS

B Fondenes Rør AS

Boligenergi AS

Bravida Norge AS

Bærum Kommune

Bærum Rørleggerbedrift AS

Canes AS

CEVA AS

Chr M Vestrheim AS

Comfort AS

COOR AS

Den Amerikanske ambassaden, Oslo

DNB Næringseiendom AS

Enebakk Kommune

Energima AS

Enwa AS

Eptec Energi AS

Equinor

Oslo Kommune Gravferdsetetaten

Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet

Oslo Universitetssykehus Ullevål

OSO AS

Pipelife AS

RGV AS

Rogaland Fylkeskommune

Roth Norge AS

Sig. Halvorsen AS

Sprinklerteknikk AS

Statsbygg

Tafjord Kraftvarme

The Well

Trondheim kommune

TTC Norge AS

Ulstein Kommune

Undervisningsbygg Oslo KF

Vindafjord kommune

Ferkingstad og Alsaker AS

GK Norge AS
GK Rør AS

Grønn Byggallianse

HB Kuldetjeneste

Hent AS

Hotel Continental

ILC Constructions AS

IMI Hydronic
Istad Kraft 

LKAB

Lyse NEO AS

Nemitek (VVS-Foreningen)

Nexans Norway AS

OBOS Prosjekt AS

Olaf Terjesen AS

Olav Thon Gruppen

Oppegård Kommune

Oppsal Terrasse bl.

Oscar Nygaard AS