1920_n12226legionnaire039sdisease-1200x6

Legionellakontroll

Vår kompetanse - din trygghet!

En totalleverandør innenfor Legionella rådgivning

Kompa har to av landetes mest erfarne fageksperter innen legionellakontroll og vannbehandling. Vi kan bistå innen alle områder av legionellahåndtering:

  • Prosjektering og kravspesifikasjoner 

  • Akkreditert tilsyn av kjøletårn og luftskrubbere

  • Risikovurdering

  • Valg av vannbehandlingsløsninger 

  • Utarbeiding av rutiner for forebygging, ettersyn og avvikshåndtering.

  • Prosjektledelse ved avvikshåndtering

Sammen kan vi finne de beste og mest hensiktsmessige løsningene for deres anlegg, eller gjøre tredjepartsvurdering eller feilsøking i de anlegg dere allerede har.  

Les mer om våre tjenester på denne siden. Ta kontakt her eller bruk kontaktskjemaet om du ønsker vår bistand eller mer informasjon

Fakta om Legionella

Legionella er en bakterie som finnes naturlig i vann og jord. Når den kommer inn i vanninstallasjoner kan den etablere seg i store mengder dersom den finner optimale vekstvilkår. Bakterien kan forårsake en alvorlig og potensiell dødelig lungebetennelse (Legionærsykdom) eller en mildere forkjølelseslignede sykdom (Pontiac feber).

 

Eksempler på vanlige installasjoner med risiko for Legionella er: kjøletårn, luftskrubbere, faste og mobile vaskeanlegg, dusjanlegg, VVS-anlegg i sameier og borettslag, befuktningsanlegg og fontener. 

RÅDGIVERE INNEN LEGIONELLAKONTROLL

MARIA RÅKEN
Sivilingeniør

Miljøteknologi/kjemi

E-post

Tlf. 911 14 820

Hvorfor Legionellakontroll?

Som eier av offentlig tilgjengelige bygg eller innretninger har du i følge Forskrift for miljørettet helsevern en plikt til at disse «planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe».  Det er krav om å gjennomføre risikovurdering som skal være utgangspunkt for de rutiner som gjøres. Et eget kapittel 3a omhandler Legionella og det henvises videre til Folkehelseinstituttets veileder. 

Hvor gjelder kravet om legionellakontroll?

Kravet gjelder bygg og innretninger med aerosoldannelse. For eksempel dusjanlegg, kjøletårn, luftskrubbere, vaskeanlegg, boblebad og befuktningsanlegg med forstøvning. 

Hva betyr disse kravene for dere?

Det kan vi i Kompa hjelpe dere med! 

Kontakt oss

Takk for henvedelsen!

Kom i gang med et legionellaprogram!

Vår erfaring er at lokalt personell med god opplæring kan gjøre mye selv, men at man trenger eksperter til å gjøre risikovurderingen og basert på disse gjøre de faglige vurderinger rundt valg av rutiner og tiltak tilpasset hvert enkelt bygg. 

Kompas rådgivere kan bistå dere i prosessen med risikovurdering, identifisering av avvik og utarbeiding av et program for forebygging og ettersyn.

 

Vi har erfaring fra en lang rekke innretninger som dusjanlegg, kjøletårn, luftskrubber, vaskeanlegg mm. 

Kartlegging og
datainnsamling

Risikoidentifisering

Risikovurdering

Håndtering
av avvik

Legionellaprogram

legionella

Trenger du hjelp til å vurdere og velge vannbehandlingsprodukt? 

Kompas svært erfarne rådgivere bistår dere med å finne effektive produkter som passer dine anlegg og som har de nødvendige godkjenningene for legionellasikring.

Ta kontakt på her for mer informasjon

Hvilke produkter er godkjent for legionellasikring i Norge?

Basert på dokumentasjon fra leverandørene på det norske markedet og kommunikasjon med Miljødirektoratet har vi utarbeidet en liste over hvilke produkter som overholder kravene i biocidforordningens Artikkel 95, samt er godkjente av Mattilsynet for tilsetting i drikkevann.

Se hele listen her.

Glass Møterom

Våre kurs innen legionellakontroll

I tillegg til å gi rådgivning har vi god erfaring med Legionella kurs av hele driftsorganisasjonen fra driftsteknikere til ledelsen.

 

Disse kursene tar for seg alle viktige tema innen legionellakontroll. Først en introduksjon til bakterien, risikoanlegg og gjeldene forskrifter og veiledere. Videre går man inn på risikovurdering, tekniske tiltak, ulike vannbehandlings-produkter, rutiner for ettersyn og forebygging og til sist avvikshåndtering og HMS. 

 

Se Kompaskolens kurskalender for å se hvilke kurs som står på programmet. 

 

Ta kontakt på e-post om du ønsker mer informasjon om våre kurs eller skreddersydde kurs for deres bedrift eller organisasjon.

Akkreditert kontroll av kjøletårn og skrubbere

Forskrift for miljørettet helsevern setter et krav om at kjøletårn og luftskrubbere skal vurderes av et akkreditert inspeksjons-organ hvert 5. år. Vurderingen skal legges frem for kommunen.

I Norge finnes per dags dato ingen akkrediterte inspeksjons-organer, og Folkehelseinstituttet henviser derfor til bruk av utenlandske bedrifter. Høsten 2019 inngikk Kompa et samarbeid med et godkjent britisk inspeksjonsorgan, og kan dermed koordinerer slike inspeksjoner.

 

Målet er å forenkle inspeksjonene for norske eiere av kjøletårn og skrubbere, samt sikre faglig samsvar mellom kontrollorganet og norsk regelverk.

Ta kontakt for mer informasjon her.

Fotolia_105450766_XS_edited.jpg
close-up-of-shower-head-spraying-water-a

Kompa utfører tredjepartskontroll av legionellaprogram og vannbehandlingssystem

En viktig del av legionellakontrollen er internkontroll

  • Har dere et program for legionellaforebygging som virker etter hensikten?

  • Virker vannbehandlingsproduktet som leverandøren lover og utføres service som anbefalt?

  • Hvilke rutiner har dere?

  • Gjør dere for mye eller for lite for å forebygge mot Legionella?


Dette er noe vi i Kompa stadig får spørsmål om

Våre rådgivere kan ta en gjennomgang og gjøre en tredjepartsvurdering av deres legionellaprogram og vannbehandling

Gjennom Kompas Analysesenter bistår vi dere også med å sette opp et program for vannprøvetaking og vi kan tolke analysesvarene og gi råd rundt oppfølging av avvik