Kurs i vannbårne varme- og kjøleanlegg:

Drift og vedlikehold

Målgruppe: Byggdriftere, vaktmestere og driftsoperatører.

Krav til forkunnskaper: Ingen

Tid: 3 timer

Sted: Kurset holdes som webinar inntil videre

Pris: Kr. 2.500,- per deltaker. Inkluderer kompetansebevis og kursmateriell.

VIKTIG INFORMASJON OM KURSET: 

DETTE LÆRER DU: 

Dette er et innføringskurs i drift og vedlikehold av lukkede vannbårne varme- og kjøleanlegg. Etter endt kurs skal detakerene ha en grunnleggende forståelse av hva lukkede energianlegg er, hvordan de er bygget opp og hvordan anleggene skal vedlikeholdes.

Typiske vedlikeholdsbehov gjennomgås, herunder feilsøking, avvikshåndtering og typiske symptomer på feil. Det gis også en innføring i optimalisering av varme- og kjøleanlegg slik at temperaturreguleringen fungerer best mulig, og brukerne oppnår mest mulig komfort, driftsbetingelser og energibesparelser.

• Oppbygning av lukkede energianlegg
• Ulike energikilder
• Ulike varmeavgivere og termisk komfort

• Plassering og montering av sil og

rengjøring av denne
• Plassering og montering av ekspansjonskar

• Beregning av riktig driftstrykk
• Serviceventiler til ekspansjonskar og hvordan

beregne og justere fortrykk
• Utbalansering og innregulering av

• Utekompensert turtemperatur
• Feilsøking

Utmerk deg med en Kompa-sertifisering
Meld din interesse her:

© 2020 Kompa AS                                            

Startbank-logo-min.png
Kursagenten
linkedin kompa.png