Vannbehandling:

Vannbehandling og ettersyn i lukkede anlegg

Målgruppe: Driftsoperatør, Byggdrifter, Vaktmester

Krav til forkunnskaper: Ingen

Tid: 3 timer

Sted: Kurset holdes som webinar inntil videre

Pris: Kr. 2.500,- per deltaker. Inkluderer kompetansebevis og kursmateriell.

AND_1426 copy.jpg

Kursholder, Van Ha er utdannet Cand. Scient i kjemi fra Universitet i Bergen. Han har siden år 2000 jobbet med vannbe­hand­ling, legio­nellakontroll og kjemi­kalie­håndtering både onshore og off­shore. I 2005 var han med å stifte selskapet Norkjemi som i 2013 ble solgt til neder­landske Kiwa. Van Ha har solid erfaring som kursholder in­nen vannbehandling, og har gjennom yrkeskarrieren hoved­sakelig jobbet som produktsjef, produkt- og for­ret­ningsutvikler.

FORDELENE MED KURSET:

Kompa har kurset mer 300 byggdriftere, vaktmestere og driftoperatører på under et halvt år. Vi har derfor god erfaring med å gi deg den nyttige kunnskapen du trenger slik at du får en grunnleggende forståelse av

hvorfor vannbehandling er viktig, hvordan man kan identifisere problemer og aktuell avvikshåndtering og forebygging.

 

Den økte kompetansen gir deg derfor:

 

 • Bedre eierskap, kontroll og drift av egne anlegg.

 • Avvik avdekkes og følges opp raskere

 • Tidsbesparelser

 • Lavere driftskostnader

 • Energibesparelser

 • Redusert bruk av eksterne, tilreisende servicepersonell

DETTE LÆRER DU: 

 1. Introduksjon til væskekvalitet

 2. Problemer som kan oppstå i varme- og kjøleanlegg

 3. Konsekvenser av problemene

 4. Funksjon og utfordringer ved ulike energibærere

 5. Analyse, feilsøking og avvikshåndtering

 6. Vannbehandlingsmetoder

 7. Kontroll, oppfølging og service

Dersom du ønsker en nærmere forklaring av kursene våre stiller vi gjerne opp til et møte hvor vi kan gi deg nærmere informasjon. 

 

Kontakt oss på: kompaskolen@kompa.no