Vannbehandling:

Vannbehandling og ettersyn i lukkede anlegg

Målgruppe: Driftsoperatør, Byggdrifter, Vaktmester

Krav til forkunnskaper: Ingen

Tid: 3 timer

Sted: Kurset holdes som webinar inntil videre

Pris: Kr. 2.500,- per deltaker. Inkluderer kompetansebevis og kursmateriell.

VIKTIG INFORMASJON OM KURSET: 

Dette er et innføringskurs i vannbehandling av lukkede væskebårne varme- og kjøleanlegg, energibrønner og gjenvinnere. Etter endt kurs skal man ha en god forståelse av hvorfor vannbehandling er viktig, hvordan man kan identifisere problemer og aktuell avvikshåndtering og forebygging.

I kurset gjennomgås hvilke konsekvenser det kan gi å ikke ha god vannbehandling. Det gis en gjennomgang av ulike korrosjonsprosesser og hvordan dårlig vannkvalitet og korrosjon gir store problemer i anleggene – som driftsproblemer og økt energibruk. Etter endt kurs skal man kunne identifisere status på eget anlegg og iverksette nødvendige tiltak for avvikshåndtering og god vannbehandling.

DETTE LÆRER DU: 

  1. Introduksjon til væskekvalitet

  2. Problemer som kan oppstå i varme- og kjøleanlegg

  3. Konsekvenser av problemene

  4. Funksjon og utfordringer ved ulike energibærere

  5. Analyse, feilsøking og avvikshåndtering

  6. Vannbehandlingsmetoder

  7. Kontroll, oppfølging og service

Utmerk deg med en Kompa-sertifisering
Meld din interesse her:

© 2020 Kompa AS                                            

Startbank-logo-min.png
Kursagenten
linkedin kompa.png