Kurs i sprinkleranlegg

Drift og vedlikehold:

Målgruppe: Driftsoperatør, Byggdrifter, Vaktmester

Krav til forkunnskaper: Ingen

Tid: 3 timer

Sted: Kurset holdes som webinar inntil videre

Pris: Kr. 2.500,- per deltaker. Inkluderer kompetansebevis og kursmateriell.

VIKTIG INFORMASJON OM KURSET: 

DETTE LÆRER DU: 

Dette er et innføringskurs i drift og vedlikehold av sprinkleranlegg. I kurset gis en introduksjon til oppbygging av sprinkleranlegg og en oversikt over hvilke bygg som skal sikres med sprinkler. Deltagerne gis en kort innføring i gjeldende lovverk og standarder som er viktige ved prosjektering og overlevering av nye anlegg.

 

Gjennom kurset får deltakerne oppdatert kompetanse om viktigheten av service og vedlikehold, og hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Målet er at deltakerne skal være i stand til å drifte, avvikshåndtere og følge opp vedlikehold av egne anlegg.

1. Hva er et sprinkleranlegg

2. Hvilke bygg skal sikres med slokkeanlegg?

3. Roller og organisering av sprinkleranlegg

4. Innføring i lovverk og

prosjekteringsstandarder

5. Utførelse og overlevering

6. Service og vedlikehold
7. Kontroller

Utmerk deg med en Kompa-sertifisering
Meld din interesse her:

© 2020 Kompa AS                                            

Startbank-logo-min.png
Kursagenten
linkedin kompa.png