Kurs i sprinkleranlegg

Drift og vedlikehold:

Målgruppe: Driftsoperatør, Byggdrifter, Vaktmester

Krav til forkunnskaper: Ingen

Tid: 3 timer

Sted: Kurset holdes som webinar inntil videre

Pris: Kr. 2.500,- per deltaker. Inkluderer kompetansebevis og kursmateriell.

AND_1384_edited.jpg

Kursholder: Tommy har fagbrev og mesterbrev i rørleggerfaget, utdannet Fagskoleingeniør (KEM) ved Fagskolen i Oslo og Akershus, og Energirådgiver ved Fagskolen i Vestfold. Han har lang erfaring som utførende rørlegger, prosjektleder og rådgiver. Tommy har en allsidig kompetanse i VVS faget, med god varmeteknisk forståelse og varmepumpeanlegg som spesialfelt.

FORDELENE MED KURSET:

Kompa har kurset mer 300 byggdriftere, vaktmestere og driftoperatører på under et halvt år. Vi har derfor god erfaring med å gi deg den nyttige kunnskapen du trenger slik at du får en grunnleggende forståelse av

oppbygging av sprinkleranlegg og en oversikt over hvilke bygg som skal sikres med sprinkler. Deltagerne gis en kort innføring i gjeldende lovverk og standarder som er viktige ved prosjektering og overlevering av nye anlegg.

 

Den økte kompetansen gir deg derfor:

 

  • Bedre eierskap, kontroll og drift av egne anlegg.

  • Avvik avdekkes og følges opp raskere

  • Tidsbesparelser

  • Lavere driftskostnader

  • Energibesparelser

  • Redusert bruk av eksterne, tilreisende servicepersonell

DETTE LÆRER DU: 

1. Hva er et sprinkleranlegg

2. Hvilke bygg skal sikres med slokkeanlegg?

3. Roller og organisering av sprinkleranlegg

4. Innføring i lovverk og

prosjekteringsstandarder

5. Utførelse og overlevering

6. Service og vedlikehold
7. Kontroller

Dersom du ønsker en nærmere forklaring av kursene våre stiller vi gjerne opp til et møte hvor vi kan gi deg nærmere informasjon. 

 

Kontakt oss på: kompaskolen@kompa.no