MÅLET VÅRT MED KURSENE

Kunnskap er en viktig nøkkel for å lykkes med god drift av tekniske anlegg. Vårt mål er at de som er ansvarlig for drift må ha en grunnleggende kunnskap om sine anlegg, og kunne gjenkjenne avvik og begynnende problemer slik at tiltak kan iverksettes før det er for sent. Det er også viktig å ha kunnskap om hvordan man kan drifte anleggene godt og på den måten forebygge driftsproblemer og holde driftskostnader og energibruket på et lavest mulig nivå.​​

Med vår kursserie retter vi fokus på disse temaene. Vi er opptatt av at driftspersonell i størst mulig grad selv skal kunne drifte og etterse sine anlegg og at de kun skal ha behov for ekstern ekspertise dersom større avvik oppstår.

 

Økt kunnskap, optimalisering og innovasjon lokalt vil bidra til bedre og mer stabile anlegg, lavere kostnader og mindre miljøbelastning med lengre levetid på anlegg og lavere energibruk. Sist men ikke minst vil godt driftede anlegg gi fornøyde brukere og en mer forutsigbar hverdag for driftspersonell, forvaltere og eiere.

​​​

SLIK FUNGERER DET

Du kan lese hver om hver enkelt kurs nedenfor. Send oss gjerne en e-post dersom du har spørsmål, eller ønsker informasjon om tilrettelegging av kurs for din bedrift. Vi skreddersyr gjerne kurs ut ifra dine behov. Ta kontakt med oss via kontaktskjema under. 

INTERESSERT I VÅRE KURS?

Send inn skjema under så tar vi kontakt med deg!

Takk for innsendingen din!

pexels-sourav-mishra-1231622_edited.jpg

VANNBÅRNE VARME- OG KJØLEANLEGG:

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

 

Tid: 3 timer

Kursform: Webinar

VENTILASJON:

FUNKSJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

 

Tid: 3 timer

Kursform: Webinar

Ingenør skriver

SD ANLEGG:

Read More >

HVORDAN BRUKE SD ANLEGGET EFFEKTIVT?

Tid: 3 timer

Kursform: Webinar

Informasjon kommer snart
pexels-magda-ehlers-2569842_edited_edite

SPRINKLERANLEGG:

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

 

Tid: 3 timer

Kursform: Webinar

pexels-jiawei-cui-2310904_edited.jpg

VANNBEHANDLING:

VANNBEHANDLING OG ETTERSYN I LUKKEDE ANLEGG

Tid: 3 timer

Kursform: Webinar

pexels-cottonbro-4153154_edited.jpg

LEGIONELLAKONTROLL:

ET INNFØRINGSKURS

 

Tid: 3 timer

Kursform: Webinar