AdobeStock_356326357.jpeg

KURSINFO &
PÅMELDING

KURS I 
LEGIONELLA
KONTROLL

 

KURS I LEGIONELLAKONTROLL

MED SERTIFISERING 

Kompaskolen holder jevnlig kurs for byggdriftere, vaktmestere, driftsoperatører og andre med ansvar for drift og vedlikehold av bygg.

 

Vår målsetning er å sørge for at lokalt driftspersonell kan overta flere av de driftstekniske oppgavene - fremfor at byggeier må rekvirere ekstern kompetanse hver gang slike ting må utføres.

 

Vi hos Kompaskolen har lang erfaring med opplæring og overføring av kompetanse til våre kursdeltakere. Hos oss får du derfor den riktige kunnskapen du trenger og et sertifiseringsbevis på at du har tilegnet deg den nye kompetansen. 

 

KOMPETANSEN DU TILEGNER DEG FRA DETTE KURSET

 • Bedre eierskap, kontroll og drift av egne anlegg

 • Avvik avdekkes og følges opp raskere

 • Tidsbesparelser

 • Lavere driftskostnader

 • Energibesparelser

 • Redusert bruk av eksternt, tilreisende servicepersonell

 • Forebygge driftsstans og nye problemer

 • Innføring om legionellabakterien

 • Smittekilder

 • Lovverk

 • Hvordan forebygge eller bekjempe bakterievekst ved ditt dusjanlegg?: 

 • God kjennskap til anleggene dine

 • Tekniske utbedringer som gir dårligere vekstforhold

 • Vannbehandlingsmetoder på markedet

 • Gode driftsrutiner

 • Jevnlig ettersyn og vannanalyser

 • Avvikshåndtering

KOMPETANSEHEVING

OM
KURSET

TYPE

Bedriftsinternt/mindre grupper

MÅLGRUPPE

Driftsoperatører, bygg driftere og vaktmester

KRAV

Kurset krever ingen forkunnskaper

VARIGHET

3 timer

Det bør i tillegg settes av 15 minutter til oppfølgende kunnskapsprøve, som gjennomføres på nett. 

STED

Kurset holdes som webinar inntil videre

PRIS

Kr. 2.500,- per deltaker.

Inkluderer kursmateriell tilsendt i etterkant

SERTIFISERING

Hver deltaker får tilsendt en flervalgprøve i etterkant av kurset. 

Ved bestått prøve vil deltakeren få tilsendt kompetansebevis fra Kompaskolen. 

KURSHOLDER

Van Ha Doan

KURSARRANGØR

Kompaskolen

KONTAKTINFORMASJON

kompaskolen@kompa.no

SKJEMA
FOR PÅMELDING

Kompa AS

 • LinkedIn

Hovedkontor
Oslo

+47 949 91 750

Østensjøveien 43
0667 Oslo

Regionskontor
Stavanger

+47 911 14 820


 

Regionskontor
Trondheim

+47 481 73 713

 

© 2022 Kompa AS                                            


HAR DET DUKKET
OPP SPØRSMÅL?

Takk for innsendingen din!

Vi kontakter deg ved første anledning!