Legionellakontroll:

Et innføringskurs

Målgruppe: Driftsoperatør, Byggdrifter, Vaktmester

Krav til forkunnskaper: Ingen

Tid: 3 timer

Sted: Kurset holdes som webinar inntil videre

Pris: Kr. 2.500,- per deltaker. Inkluderer kompetansebevis og kursmateriell.

Hanne%20Therese%20Skiri%20(3)_edited.jpg

Kursholder Hanne Therese er utdannet Dr. scient i biologi fra NTNU. Hun har siden 2006 jobbet med vannbehandling og legionellakontroll i flere selskaper. Hanne Therese har gjennom disse årene jobbet med produkt- og tjenesteutvikling, digitaliseringsprosesser, innovasjonsprosjekter, rådgivning og kursvirksomhet.

FORDELENE MED KURSET:

Kompa har kurset mer 300 byggdriftere, vaktmestere og driftoperatører på under et halvt år. Vi har derfor god erfaring med å gi deg den nyttige kunnskapen du trenger slik at du får en grunnleggende forståelse av

kunnskap om egne anlegg, samt praktiske tiltak for å forebygge eller bekjempe bakterievekst. Dette omfatter blant annet kjennskap til anbefalte tekniske utbedringer og driftsrutiner som bør følges opp.

 

Den økte kompetansen gir deg derfor:

 

  • Bedre eierskap, kontroll og drift av egne anlegg.

  • Avvik avdekkes og følges opp raskere

  • Tidsbesparelser

  • Lavere driftskostnader

  • Energibesparelser

  • Redusert bruk av eksterne, tilreisende servicepersonell

DETTE LÆRER DU: 

• Innføring om legionellabakterien
• Smittekilder
• Lovverk
• Hvordan forebygge eller bekjempe

bakterievekst ved ditt dusjanlegg?: 

- God kjennskap til anleggene dine

- Tekniske utbedringer som gir

dårligere vekstforhold

- Vannbehandlingsmetoder på

markedet
- Gode driftsrutiner
- Jevnlig ettersyn og vannanalyser

- Avvikshåndtering

Dersom du ønsker en nærmere forklaring av kursene våre stiller vi gjerne opp til et møte hvor vi kan gi deg nærmere informasjon. 

 

Kontakt oss på: kompaskolen@kompa.no