Legionellakontroll:

Et innføringskurs

Målgruppe: Driftsoperatør, Byggdrifter, Vaktmester

Krav til forkunnskaper: Ingen

Tid: 3 timer

Sted: Kurset holdes som webinar inntil videre

Pris: Kr. 2.500,- per deltaker. Inkluderer kompetansebevis og kursmateriell.

VIKTIG INFORMASJON OM KURSET: 

DETTE LÆRER DU: 

Dette er et innføringskurs i legionella- problematikk og ulike metoder for å unngå bakterien. Fokuset er på kaldt- og varmtvannsanlegg med dusjer.

 

Det gis en kort introduksjon om bakterien, potensielle smittekilder og gjeldende lovverk. Hovedfokuset vil være å tilegne seg kunnskap om egne anlegg, samt praktiske tiltak for å forebygge eller bekjempe bakterievekst. Dette omfatter kjennskap til anbefalte tekniske utbedringer og driftsrutiner som bør følges opp. Det blir en gjennomgang av de mest effektive vannbehandlingsmetodene, hvordan de virker, drift, ettersyn og HMS. Til sist vil det fokuseres på avviksoppfølging.

• Innføring om legionellabakterien
• Smittekilder
• Lovverk
• Hvordan forebygge eller bekjempe

bakterievekst ved ditt dusjanlegg?: 

- God kjennskap til anleggene dine

- Tekniske utbedringer som gir

dårligere vekstforhold

- Vannbehandlingsmetoder på

markedet
- Gode driftsrutiner
- Jevnlig ettersyn og vannanalyser

- Avvikshåndtering

Utmerk deg med en Kompa-sertifisering
Meld din interesse her:

© 2020 Kompa AS                                            

Startbank-logo-min.png
Kursagenten
linkedin kompa.png