Kurs i vannbårne varme- og kjøleanlegg:

Drift og vedlikehold

Målgruppe: Driftsledere,

Krav til forkunnskaper: Ingen

Tid: 3 timer

Sted: Kurset holdes som webinar inntil videre

Pris: Kr. 2.500,- per deltaker. Inkluderer kompetansebevis og kursmateriell.

VIKTIG INFORMASJON OM KURSET: 

Dette er et innføringskurs i drift og vedlikehold av lukkede vannbårne varme- og kjøleanlegg. Etter endt kurs skal detakerene ha en grunnleggende forståelse av hva lukkede energianlegg er, hvordan de er bygget opp og hvordan anleggene skal vedlikeholdes.

Typiske vedlikeholdsbehov gjennomgås, herunder feilsøking, avvikshåndtering og typiske symptomer på feil. Det gis også en innføring i optimalisering av varme- og kjøleanlegg slik at temperaturreguleringen fungerer best mulig, og brukerne oppnår mest mulig komfort, driftsbetingelser og energibesparelser.

DETTE LÆRER DU: 

• Oppbygning av lukkede energianlegg
• Ulike energikilder
• Ulike varmeavgivere og termisk komfort • Plassering og montering av sil og

rengjøring av denne
• Plassering og montering av ekspansjonskar • Beregning av riktig driftstrykk
• Serviceventiler til ekspansjonskar og hvordan

beregne og justere fortrykk
• Utbalansering og innregulering av • Utekompensert turtemperatur
• Feilsøking

MELD DIN INTERESSE SÅ TAR VI KONTAKT MED DEG

Takk for innsendingen din!

Utmerk deg med en Kompa-sertifisering!

VURDERINGER

Navn

Del alt det fantastiske kundene dine sier om bedriften din. Dobbetklikk eller klikk på Rediger tekst.

Navn

Del alt det fantastiske kundene dine sier om bedriften din. Dobbetklikk eller klikk på Rediger tekst.

Navn

Del alt det fantastiske kundene dine sier om bedriften din. Dobbetklikk eller klikk på Rediger tekst.