KURS &
OPPLÆRING

SISTE NYTT FRA 
KOMPASKOLEN

 

KOMPASKOLEN
 

Kompaskolen er et kunnskapssenter hvor vi har samlet ledende fagpersoner i VVS bransjen som innehar praktisk erfaring så vel som teoretisk kunnskap i sine respektive fagområder. Felles for oss alle er at vi brenner for faget og for formidling! 


Gjennom Kompaskolen kan din bedrift øke kompetansen og fagkunnskapen hos deres ansatte der de er, på de kanalene de benytter, når behovet oppstår, når de har tid og kapasitet til å lære

Våre eksperter formidler grunnleggende kunnskap om god drift av anlegg og hvordan du kan forebygge driftsproblemer, gjenkjenne avvik og begynnende problemer slik at tiltak kan iverksettes før det er for sent.

Kompaskolens kurs passer for driftere, driftsledere, eiendomssjefer, rørleggere og konsulenter og andre som har ansvar for daglig drift av VVS anlegg.  


ØNSKER DU TILRETTELAGT KURS FOR DIN BEDRIFT?

Takk for innsendingen din!

Vi kontakter deg ved første anledning!

VÅRE
KURS

LEGIONELLAKONTROLL

FOR RØRLEGGERE


TID: 3 TIMER
KURSFORM: WEBINAR

LEGIONELLAKONTROLL

FOR DRIFTSPERSONELL


TID: 3 TIMER
KURSFORM: WEBINAR

VANNBÅRNE VARME- OG KJØLEANLEGG


TID: 3 TIMER
KURSFORM: WEBINAR

SPRINKLERANLEGG


TID: 3 TIMER
KURSFORM: WEBINAR

VANNBEHANDLING

FOR RØRLEGGERE


TID: 3 TIMER
KURSFORM: WEBINAR

VANNBEHANDLING

FOR DRIFTSPERSONELL


TID: 3 TIMER
KURSFORM: WEBINAR

SD ANLEGG


TID: 3 TIMER
KURSFORM: WEBINAR

VENTILASJON


TID: 3 TIMER
KURSFORM: WEBINAR

KOMPASKOLENS
KURSKALENDER

«Er sjeldent jeg føler at jeg har fått så mye igjen for å gå på kurs - dette var veldig bra"

KURSDELTAKER, KURS I VÆSKEKVALITET

 

KOMPASKOLENS MÅLSETNING

 

Kunnskap er en viktig nøkkel for å lykkes med god drift av tekniske anlegg. Vårt mål er at de som er ansvarlig for drift må ha en grunnleggende kunnskap om sine anlegg, og kunne gjenkjenne avvik og begynnende problemer slik at tiltak kan iverksettes før det er for sent. Det er også viktig å ha kunnskap om hvordan man kan drifte anleggene godt og på den måten forebygge driftsproblemer og holde driftskostnader og energibruket på et lavest mulig nivå.

HVA VI TILBYR

 

Med vår kursserie retter vi fokus på disse temaene. Vi er opptatt av at driftspersonell i størst mulig grad selv skal kunne drifte og etterse sine anlegg og at de kun skal ha behov for ekstern ekspertise dersom større avvik oppstår. Vi ønsker å bidra til at kursdeltagerne kan fornye sine virksomheter ved at de fanger opp muligheter for modernisering, optimalisering og innovasjon.  

PÅMELDING

Påmelding til alle kurs gjøres via registrering på kurslinkene nedenfor. 

 

Send oss gjerne en e-post dersom du har spørsmål, eller ønsker informasjon om tilrettelegging av kurs for din bedrift.

 

Kompa AS

  • LinkedIn

Hovedkontor
Oslo

+47 949 91 750

Østensjøveien 43
0667 Oslo

Regionskontor
Stavanger

+47 911 14 820


 

Regionskontor
Trondheim

+47 481 73 713

 

© 2022 Kompa AS