Search

Vannprøvetaking og analyse 

Vann eller frostvæske har viktige funksjoner som energibærere i alle lukkede væskebårne energianlegg. Komponentene i anlegget er dimensjonert ut i fra at vannet/frostvæsken er ren. Når anleggets væske blir påvirket av luft, korrosjon og sedimentering vil samspillet mellom komponentene i anlegget være i ubalanse. Dette kan medføre driftsproblemer og økende energi- og driftskostnader. 

En analyse av væsken i anlegget vil blant annet gi informasjon om det er pågående korrosjonsprosesser, utfelte partikler, biologisk vekst eller luft i anlegget. Analyseresultatene sett i sammenheng med annen kartleggingsinformasjon, vil dermed gi et grunnlag for å vurdere om vannbehandlingsprogrammet gir en tilfredsstillende beskyttelse mot luft-, korrosjons- og sedimenteringsproblematikk. 

Væskeprøve

En væskeprøve skal tas fra en tilgjengelig stengeventil/stuss på anlegget i teknisk rom. For å få en representativ prøve av væsken i anlegget må det første smusset tappes ut (tapping i opp til 10 sekunder), før selve væskeprøven tas. Det bør ikke tas væskeprøver fra anlegg uten sirkulasjon eller direkte fra komponenter med stillestående vann i anlegget. Væskeprøven kan da inneholde høyere partikkelinnhold enn i det sirkulerende systemvannet, og analyseresultatene vil dermed ikke gi et representativt bilde av væskekvaliteten i anlegget.

Årlig analyse

Kompa anbefaler å gjennomføre årlig analyse av væsken i anlegget for å kontrollere stabil væskekvalitet, eller avdekke eventuelle forandringer i væskekvaliteten. Dersom det gjennomføres tiltak, eksempelvis kjemisk rens eller installering av vannbehandling, bør væsken følges opp i etterkant. 

 

Ta kontakt for en tilstandsvurdering av ditt anlegg

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Vekstvilkår for Legionella
Vekstvilkår for Legionella
7 november, 2022

Vekstvilkår for Legionella Legionella trives best der det er tilgang på næring, stillestående vann og temperaturer mello...

Legionellaanalyser
Legionellaanalyser
26 oktober, 2022

Legionellaanalyser Vannprøver kan analyseres for Legionella ved enten dyrking eller polymerase kjedereaksjon (PCR). Nede...

Mikrobiologiske analyser ved Legionella risikovurdering
Mikrobiologiske analyser ved Legionella risikovurdering
26 oktober, 2022

Risikovurdering Vurdering av risikoen for smitte av Legionella kan ikke baseres på en enkelt eller noen få vannanalyse a...