Vann eller frostvæske har viktige funksjoner som energibærere i alle lukkede væskebårne energianlegg. Komponentene i anlegget er dimensjonert ut i fra at vannet/frostvæsken er ren. Når anleggets væske blir påvirket av luft, korrosjon og sedimentering vil samspillet mellom komponentene i anlegget være i ubalanse. Dette kan medføre driftsproblemer og økende energi- og driftskostnader.

Analyse

En analyse av væsken i anlegget vil blant annet gi informasjon om det er pågående korrosjonsprosesser, utfelte partikler, biologisk vekst eller luft i anlegget. Analyseresultatene sett i sammenheng med annen kartleggingsinformasjon, vil dermed gi et grunnlag for å vurdere om vannbehandlingsprogrammet gir en tilfredsstillende beskyttelse mot luft-, korrosjons- og sedimenteringsproblematikk. 

Væskeprøve

En væskeprøve skal tas fra en tilgjengelig stengeventil/stuss på anlegget i teknisk rom. For å få en representativ prøve av væsken i anlegget må det første smusset tappes ut (tapping i opp til 10 sekunder), før selve væskeprøven tas. Det bør ikke tas væskeprøver fra anlegg uten sirkulasjon eller direkte fra komponenter med stillestående vann i anlegget. Væskeprøven kan da inneholde høyere partikkelinnhold enn i det sirkulerende systemvannet, og analyseresultatene vil dermed ikke gi et representativt bilde av væskekvaliteten i anlegget.

Årlig analyse

Kompa anbefaler å gjennomføre årlig analyse av væsken i anlegget for å kontrollere stabil væskekvalitet, eller avdekke eventuelle forandringer i væskekvaliteten. Dersom det gjennomføres tiltak, eksempelvis kjemisk rens eller installering av vannbehandling, bør væsken følges opp i etterkant. 

 

Ta kontakt ved spørsmål eller behov for veiledning

Annet interessant fagstoff

Kimtallsanalyser
Kimtallsanalyser
26 oktober, 2022

En analyse av kimtall gir mengden bakterier og mikroorganismer i prøven. Kimtallsanalyser er derfor en god indikasjon på...

Mikrobiologiske barrierer
Mikrobiologiske barrierer
5 august, 2022

Mikrobiologiske barrierer er innen legionellakontroll en betegnelse som ofte brukes om installasjoner i det interne vann...

Legionellaanalyser
Legionellaanalyser
26 oktober, 2022

Legionellaanalyser Vannprøver kan analyseres for Legionella ved enten dyrking eller polymerase kjedereaksjon (PCR). Nede...