Design av lukkede anlegg

For at det lukkede energisystemet skal fungere så optimalt som mulig må flere ting tas med i vurderingen 

 • Utformingen og skaleringen av det lukkede energisystemet, inkludert vannbehandlingskomponenter
 • Spesifikasjon av materialer benyttet i systemet 
 • Unngå blindrør og områder som kan føre til stagnasjon av vannet 
 • Driftsegenskaper som minimerer risikoen for luftinntrengning som kan resultere i korrosjon, sedimentering og begroing.  

Utforming for drift av anlegget 

Det er ikke mulig å eliminere risikoen for korrosjon fullstendig, men det er mulig å kontrollere korrosjonshastigheten til akseptable nivåer.  

Problemområder som bør vurderes av systemdesigneren inkluderer:  

 • Valg av materialer 
 • Strømningshastigheter og kontrollstrategi 
 • Minimere oppløst oksygen 
 • Gjennomspyling og rengjøring før bruk 
 • Kjemisk og fysisk vannbehandling 
 • Overvåkning og kontroll 

Fordelene med et optimalt designet anlegg kan imidlertid være bortkastet dersom installasjon, igangkjøring eller vedlikeholdsrutinene er dårlige eller ineffektive.  

Det er derfor viktig at anlegget designes med hensyn til drift og at anlegget overleveres med instruksjoner om:

 • Kjemisk og fysisk vannbehandling 
 • Overvåkning og kontroll 

Dersom anlegget er helt nytt, eller nyrenovert, finnes det egne rutiner for igangkjøring av anlegget.
Det finnes også driftsegenskaper som minimerer risikoen for luftinntrengning som igjen kan resultere i korrosjon, sedimentering og begroing.

 

Ta kontakt for å høre hvordan Kompa kan hjelpe deg med  ditt anlegg

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Materialer og materialegenskaper
Materialer og materialegenskaper
9 mai, 2022

Hvilke materialer benyttes i lukkede energianlegg? I lukkede energianlegg benyttes en lang rekke materialer med ulike eg...

Forbehandling av påfyllingsvann
Forbehandling av påfyllingsvann
9 mai, 2022

Forbehandling av påfyllingsvann Selv om lokalt grunnvann eller borevann kan benyttes, er de fleste lukkede varme- og kjø...

Kvalitetssjekk ved prosjektering av et lukket energianlegg
Kvalitetssjekk ved prosjektering av et lukket energianlegg
9 mai, 2022

Kvalitetssikring av prosjektet Det er mange hensyn som må taes ved prosjektering av et lukket energianlegg.