Ultrafiolett bestråling

UV-bestråling gjøres ved å bestråle vannstrømmen med ultrafiolett lys. Dette gjør bakteriene som passerer inaktive ved at arvestoffet skades, og hemmer videre formering. Dersom bakterien prøver å formere seg etter at den har passert UV-bestrålingen vil den dø. Dette er en lokal behandling, og vil ikke ha en effekt nedstrøms. Det vil si at bakterier som allerede er i anlegget, eller som har passert mens anlegget ikke er i drift kan formere seg om temperaturforholdene tillater dette.
Regelmessig rengjøring av anlegget er viktig for å opprettholde effektiviteten.


Fordeler

  • Enkel installasjon
  • Har ingen påvirkning på vannkvaliteten, og ingen biprodukter dannes


Ulemper

  • Har kun en momentan virkning i passeringspunkt, og har ingen virkning nedstrøms i anlegget

 

Kontakt Kompa for bistand med ditt legionellaprogram

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Grovfiltrering og ultrafiltrering
Grovfiltrering og ultrafiltrering
5 august, 2022

Grovfiltrering og ultrafiltrering Grovfiltrering er filtrering ned til 5 μm, ofte med et selvrensende system. Grovfiltre...

Anodisk oksidasjon
Anodisk oksidasjon
5 august, 2022

Anodisk oksidasjon Elektrolyse av vann gjør at substanser i vann gjøres om til oksiderende og/eller desinfiserende stoff...

Mikrobiologiske barrierer
Mikrobiologiske barrierer
5 august, 2022

Mikrobiologiske barrierer Mikrobiologiske barrierer er en betegnelse som ofte brukes om installasjoner i det interne van...