Search

Tradisjonell legionellakontroll

Tradisjonell legionellakontroll har fokus på kontroll av temperaturer, brukerfrekvens og manuell rengjøring av innretninger. Ved tradisjonell legionellakontroll er det viktig å påse at temperaturene i det interne vannfordelingsnettet er høye eller lave nok for tilstrekkelig legionellasikring, i tillegg til at det er viktig at vannet er i bevegelse eller skiftes jevnlig ut.  

Temperaturkrav

For optimal sikring mot bakterievekst må varmtvannet ha høy nok temperatur i hele anlegget. Dette innebærer at temperaturer i beredere og tanker i varmtvannssystemet må nå minimum 70 °C for noen timer hvert døgn. Dette vil sørge for at bakterier i de frie vannmassene dør i løpet av kort tid. I resten av rørnettet helt til retur av sirkulasjonsledningen må temperaturen ligge rundt 60 °C, for å gjøre det utfordrende for legionellabakterien å etablere seg. For kaldtvannsnettet er anbefalingen at kaldtvannet må være under 20 °C. Ved denne temperaturen vil bakterien gå i dvale og ikke formere seg. ShowerHead_NoWater_+BioFilm-1

Dersom man har lavtemperatursoner (20-50 °C)
for eksempel i form av forvarmingssoner eller dusjer med sentrale blandebatteri og ferdigblandet vann, er det viktig å  påse at disse sonene er tilrettelagt for desinfeksjon ved hetvannsbehandling (> 70 °C) og at dette gjøres ukentlig. 

Det er viktig med gode rutiner for å kontrollere temperaturene jevnlig. Dette for å unngå lave temperaturer som gir økt risiko for oppblomstring av legionellabakterien. 

Unngå stillestående vann

Selv om en har gode temperaturer i anlegget er det viktig å etterse brukerfrekvens av dusjer og tappepunkt, samt at alle sirkulasjonspumper er i normal drift, da stillestående vann i rørnettet kan føre til synkende temperaturer og økt risiko for oppblomstring. 

Biofilm

Pipe_Dirty_CUT_REV02-1

Benytter du deg av kun høye temperaturer i anlegget som legionellaofrebygging, kan det være utfordrende å bli kvitt Legionella dersom bakterien har etablert seg i rørnettet. Bakterier danner ofte en biofilm på overflater i rørnettet som gir en beskyttelse mot høye temperaturer. I denne biofilmen kan Legionella overleve på tross av høye temperaturer vannet. Legionellabakterien kan også vokse på innsiden av andre mikroorganismer, som amøber, som også gir beskyttelse mot høye temperaturer.

Fordeler med tradisjonell legionellakontroll

  • Ikke behov for kjemikalier
  • Lite utfordringer knytte til HMS
  • Enkel metode å bruke
  • Spesielt hensiktsmessig i enkle varmtvannssystemer

Ulemper med tradisjonell legionellakontroll

  • Kan føre til skålding av brukere
  • Høye energikostnader
  • Vanskelig å få gode nok temperaturer i store og komplekse anlegg
  • Dersom vanntemperaturen er for høy i kaldtvannsnettet, kan også bakterier etablere seg der
  • Utfordrende å bli kvitt Legionella som har etablert seg i rørnettet med denne metoden

 

Ønsker du mer informasjon om konkrete legionellasikringstiltak for dine bygg?

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Membranfiltrering
Membranfiltrering
25 august, 2022

Membranfiltrering Mikrofiltrering og ultrafiltrering er filtrering av vann gjennom en semipermeabel membran. Filtrering ...

Hydrogenperoksid
Hydrogenperoksid
25 august, 2022

Hydrogenperoksid Hydrogenperoksid er et oksiderende biocid som ofte er stabilisert med sølv grunnet høy reaktivitet. Hyd...

Fakta om legionellabakterien
Fakta om legionellabakterien
7 november, 2022

Fakta om legionellabakterien Legionellabakterien finnes naturlig i små, ufarlige konsentrasjoner i overflatevann og fukt...