The European Green Deal 

Grunnlaget for EU taksonomien ble lagt i Paris-avtalen fra 2015. Som en naturlig følge av Paris-avtalen ble The European Green Deal lansert av EU i desember 2019. Målet i The Green Deal er at Europa skal bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050.  

The Green Deal markerer en helt ny retning som setter målsetningene om utslippsreduksjoner i sammenheng med klima-, innovasjon- og næringspolitikk.  I tillegg til bærekrafts målene skal også forsyningssikkerhet for energi ivaretas. Derfor vil The Green Deal medføre store endringer i regelverk og krav til standardiseringer gjennom nye rettsakter som vil påvirke en lang rekke markeder, teknologier og sektorer.

Disse regelverksendringene vil, med noen unntak, bli innlemmet i norsk lov via EØS-avtalen, og målet er gjøre Europa til en moderne, ressurseffektiv og konkurransedyktig økonomi med null netto utslipp innen 2050.  

 

Ta kontakt med Kompa om du ønsker å vite mer om hvordan vi bidrar til bærekraft

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

EUs nye taksonomi - et rammeverk for kredittrangering av bærekraft
EUs nye taksonomi - et rammeverk for kredittrangering av bærekraft
12 mai, 2022

EUs nye taksonomi - et rammeverk for kredittrangering av bærekraft  EU taksonomien er en del av en større europeisk poli...

EU Sustainable Finance Action Plan
EU Sustainable Finance Action Plan
12 mai, 2022

EU Sustainable Finance Action Plan  The Green Deal legger føringer for hvordan EU skal finansiere og investere innen for...

Taksonomiens rolle for bygg- og eiendomsbransjen
Taksonomiens rolle for bygg- og eiendomsbransjen
12 mai, 2022

Taksonomiens rolle for bygg- og eiendomsbransjen  EUs taksonomi beskriver tre aktiviteter innenfor bygg og eiendom som e...