Temperatur

Korrosjonshastigheten øker med økende temperatur. For eksempel dobles korrosjonshastigheten for stål i en mild klorløsning ved 30 ºC temperaturøkning. Dette medfører at korrosjonshastigheten er høyere i varmeanlegg enn kjøleanlegg.

Høye temperaturer kan likevel bidra til å redusere korrosjonsrisikoen ettersom oksygenløseligheten avtar med økende temperatur. I tillegg kan høy temperatur gi termisk desinfeksjon av anlegget som motvirker bakterievekst og bakteriell korrosjon.

Bør man endre temperaturen

Å endre på temperaturen i et lukket energianlegg for å minimere korrosjonsrisikoen er i de fleste tilfeller ikke hensiktsmessig.

 

Trenger du bistand med ditt lukkede energianlegg?

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Vannbehandling ved Løren Skole
Vannbehandling ved Løren Skole
27 april, 2022

Vannbehandling ved Løren Skole Fagartikkel: Med dreven hånd tapper Espen Andresen i CEVA en flaske med mørk væske fra va...

Varmen tilbake i klasserommene på Hallagerbakken Skole
Varmen tilbake i klasserommene på Hallagerbakken Skole
27 april, 2022

Varmen tilbake i klasserommene på Hallagerbakken Skole Fagartikkel: Hallagerbakken Skole har fått varmen tilbake i klass...

Kompa vurderer væskekvaliteten ved 130 Oslo skoler
Kompa vurderer væskekvaliteten ved 130 Oslo skoler
27 april, 2022

Kompa vurderer væskekvaliteten ved 130 Oslo skoler Fagartikkel: Kompa har gjennomført tilstandsvurdering av alle Oslos s...