Search

Temperatur

Korrosjonshastigheten øker med økende temperatur. For eksempel dobles korrosjonshastigheten for stål i en mild klorløsning ved 30 ºC temperaturøkning. Dette medfører at korrosjonshastigheten er høyere i varmeanlegg enn kjøleanlegg.

Høye temperaturer kan likevel bidra til å redusere korrosjonsrisikoen ettersom oksygenløseligheten avtar med økende temperatur. I tillegg kan høy temperatur gi termisk desinfeksjon av anlegget som motvirker bakterievekst og bakteriell korrosjon.

Bør man endre temperaturen

Å endre på temperaturen i et lukket energianlegg for å minimere korrosjonsrisikoen er i de fleste tilfeller ikke hensiktsmessig.

 

Trenger du bistand med ditt lukkede energianlegg?

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Løst oksygen
Løst oksygen
9 mai, 2022

Løst oksygen Konsentrasjonen av løst oksygen er den desidert viktigste faktoren som kontrollerer korrosjonshastigheten t...

Vannhastighet
Vannhastighet
9 mai, 2022

Vannhastighet Korrosjonsraten i et rør øker gradvis med økt vannhastighet.

Aluminiumskorrosjon
Aluminiumskorrosjon
9 mai, 2022

Aluminiumskorrosjon Støpt eller smidd aluminium benyttes i noen tilfeller i lukkede varme- og kjøleanlegg. Eksempler på ...