Byggteknisk forskrift (TEK 17) stiller tekniske krav til byggverk. Forskriften fastsetter de minstekravene som må være oppfylt for at byggverkene skal være lovlige i Norge.

Når må man følge TEK 17?

TEK 17 gjelder for alle nye bygg og oppgraderinger. Dersom det kreves godkjenning fra Plan og Bygningsetaten for bygging eller oppgradering, må TEK 17 alltid refereres til i søknaden og tillatelsen vil henvise til TEK 17.

Krav til legionellaforebygging 

AdobeStock_275122613-1Under kapittel 15 "installasjoner og anlegg" i TEK 17, § 15-5, fastsettes kravene til innvendige vanninstallasjoner. Kravene er utformet for å sikre god helse ved å forebygge bakterievekst, blant annet av legionella.

Direktoratet for Byggkvalitet har publisert en veiledning til TEK 17, hvor man finner nærmere definisjoner av kravene. I veiledningen til paragraf 15-5 punkt b, presiseres det at man må hindre vekst og spredning av legionella gjennom prosjektering og drift av installasjoner.

Eksempler på installasjoner som kan føre til vekst og spredning av legionella inkluderer kjøletårn, luftfuktere, boblebadekar, dusjhoder som produserer aerosoler, samt dusjrør og slanger hvor det kan oppstå stillestående vann, som kan skape gunstige forhold for bakterievekst.

Konkret veiledning

Direktoratets veiledning gir også konkrete råd om hvordan man kan hindre vekst og spredning av legionellabakterien. Veiledningen presiserer følgende områder:

  • Varmtvannet i sirkulerende systemer bør holde minimum 65 °C
  • Materialer, spesielt plast, som kan være næring for bakterier, bør unngås.
  • Anlegget må dimensjoneres slik at normal vannhastighet kan opprettholdes i installasjonene.

 

Vennligst merk at Folkehelseinstituttets legionellaveileder anbefaler minimum 70°C i beredere og 60°C i alle deler av varmtvannsrørene, for å forebygge bakterievekst.

 

Vi tilbyr gjerne en gjennomgang av ditt Legionellaprogram, kontakt oss for mer informasjon.

Annet interessant fagstoff

Opplysningsplikt ved legionellafunn
Opplysningsplikt ved legionellafunn
7 november, 2022

I forskrift om miljørettet helsevern § 13 Opplysningsplikt settes det krav til at den som er ansvarlig for en virksomhet...

Folkehelseinstituttets legionellaveileder
Folkehelseinstituttets legionellaveileder
25 august, 2022

Legionellaveilederen er utgitt av folkehelseinstituttet (FHI) og har som hensikt å gi råd om framgangsmåter og tiltak fo...

Akkreditert inspeksjon ved Oslo Konserthus
Akkreditert inspeksjon ved Oslo Konserthus
27 april, 2022

Akkreditert inspeksjon ved Oslo Konserthus Forskrift for miljørettet helsevern setter et krav om at alle bygg i Norge me...