Search

Taksonomiens rolle for bygg- og eiendomsbransjen 

EUs taksonomi beskriver tre aktiviteter innenfor bygg og eiendom som er spesielt relevante for eiendomsselskaper. Dette er tekniske kriterier for bærekraftige nivåer innenfor alle aktivitetene.  

  • Kriterier for oppføring av bygninger (byggeaktivitet) 
  • Kriterier for renovering av bygninger (byggeaktivitet) 
  • Kriterier for kjøp og eierskap til bygninger (eiendomsaktivitet) 

Vi skal se litt nærmere på hvilke kriterier taksonomien setter for alle de tre aktivitetene. 

Oppføring av bygninger 

Ved oppføring av nye bygninger skal primærenergibehovet (PED) være minst 10% lavere enn terskelen satt for kravene i Futurebuild (nZEB). Beregningen skal være basert på relevant nasjonal beregningsmetodikk og skal implementere  
Direktiv 2010/31/EU. Bygget skal energimerkes.  

  1. Bygninger større enn 5000m2 skal tetthetsprøves og termograferes. Avvik/mangler i ytelsesnivået sammenlignet med designfasen skal rapporteres til investorer og kunder.  
  2. For bygninger større enn 5000m2 skal det gjennomføres en LCA som inkluderer alle steg i livssyklusen til bygget.  

Renovering av bygninger 

Ved renovering av bygninger må byggeier forholde seg til to alternativer innenfor taksonomien.  

Alternativt 1: Større rehabiliteringer:  

  1. Rehabiliteringen skal oppfylle gjeldende krav til større renoveringer iht. Direktiv 2010/31/EU 
  2. Dersom de totale kostnadene for renoveringen av fasade/tak eller de tekniske bygningssystemene er høyere enn 25% av byggets verdi (eks. tomteverdi) 

Eller  

  1. Mer enn 25% av byggets utvendige overflate inngår i renoveringen 

Alternativ 2: Reduksjon av primærenergibehov 

  1. Alternativt at renoveringen medfører en reduksjon av primærenergibehovet (PED) på minst 30% 

Kjøp og eierskap til bygninger 

Bygninger bygget før 31. desember 2020 må ha energimerke A. Alternativt godkjennes byggets dersom det ligger innenfor topp 15% av den beste bygningsmassen iht. nasjonal eller regional målestokk, hvor sammenligningen gjøres iht. byggets primærenergibehov (PED). Sammenligningsgrunnlaget skal basere seg på bygningsmasse som er bygget før 31. desember 2020 og det skal skilles på bolig og næringsbygg.  

For bygninger bygget etter 31. desember 2020, skal bygningen oppfylle kriteriene spesifisert i  
Kapittel 7.1 i vedlegg 1 – Klimagassreduskjon [Annex 1 Mitigation]
(samme krav som ved oppføringer av nye bygninger), som er relevante på anskaffelsestidspunktet.  

Der bygningen er et stort bygg som ikke er dedikert til boligformål (med effektiv nominell effekt for varmeanlegg, systemer for kombinert romoppvarming og ventilasjon, varmepumpeanlegg eller systemer for kombinert klimaanlegg og ventilasjon på over 290 kW), kan dette godkjennes om dette er effektivt styrt gjennom overvåkning og vurdering av energiprestasjoner. 

Dette kan dokumenteres, for eksempel ved tilstedeværelse av en energiprestasjonskontrakt eller et bygningsautomatisering- og kontrollsystem i samsvar med artikkel 14 (4) og artikkel 15 (4) i Direktiv 2010/31/EU.  

Ta kontakt med Kompa for å høre hvordan vi kan bidra til energieffektivisering av dine anlegg

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Bærekraftrisiko
Bærekraftrisiko
12 mai, 2022

Bærekraftrisiko Siden EUs taksonomi enda ikke er ferdigstilt er det fortsatt ukjent hvilke konsekvenser taksonomien får ...

Statsbygg og Kompa: Ledende eiendomsaktører og eksperter lærer av hverandre
Statsbygg og Kompa: Ledende eiendomsaktører og eksperter lærer av hverandre
5 september, 2022

Statsbygg og Kompa  “Ledende eiendomsaktører og eksperter lærer av hverandre”    Statsbygg er en stor eiendomsaktør, og ...