Artikler

Vannprøvetaking og analyse fra lukkede energianlegg
Vannprøvetaking og analyse fra lukkede energianlegg
november 2022

Vann eller frostvæske har viktige funksjoner som energibærere i alle lukkede væskebårne energianlegg. Komponentene i anl...

Kimtallsanalyser
Kimtallsanalyser
oktober 2022

En analyse av kimtall gir mengden bakterier og mikroorganismer i prøven. Kimtallsanalyser er derfor en god indikasjon på...

Legionellaanalyser
Legionellaanalyser
oktober 2022

Legionellaanalyser Vannprøver kan analyseres for Legionella ved enten dyrking eller polymerase kjedereaksjon (PCR). Nede...

Hva forteller fargen på vannprøven?
Hva forteller fargen på vannprøven?
august 2022

Hva forteller fargen på vannprøven? For å ha kontroll på væskekvaliteten i et lukket varmeanlegg eller kjøleanlegg anbef...