Artikler

Drikkevanns­­­forskriften
Drikkevanns­­­forskriften
januar 2023

Formålet med drikkevannsforskriften er å beskytte menneskers helse. Dette gjøres ved å stille krav om sikker levering av...

Internkontrollforskriften
Internkontrollforskriften
januar 2023

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) har som formål å ...

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue
januar 2023

Forskriften om badeanlegg, bassengbad og badstue har som formål å sikre optimal helse og hygiene for brukerne av offentl...

TEK17 - Byggteknisk forskrift og krav til legionellasikring
TEK17 - Byggteknisk forskrift og krav til legionellasikring
januar 2023

Byggteknisk forskrift (TEK 17) stiller tekniske krav til byggverk. Forskriften fastsetter de minstekravene som må være o...

Sjokkoppvarming / hetvannspyling
Sjokkoppvarming / hetvannspyling
november 2022

Sjokkoppvarming er en desinfeksjon ved bruk av vann med høye temperaturer hvor målet er å drepe bakterier som har etable...

Metoder for fjerning av Legionella
Metoder for fjerning av Legionella
november 2022

Dersom det er avdekkes Legionella i vannprøver finnes det flere tilnærminger for å ta tak i problemet. En vurdering av h...

Opplysningsplikt ved legionellafunn
Opplysningsplikt ved legionellafunn
november 2022

I forskrift om miljørettet helsevern § 13 Opplysningsplikt settes det krav til at den som er ansvarlig for en virksomhet...

Legionellabakterier beskyttes i biofilm
Legionellabakterier beskyttes i biofilm
november 2022

Biofilm er et glatt, slimaktig belegg som oppstår på fuktige overflater. Biofilmen dannes av mikrobiologiske organismer ...

Vekstvilkår for Legionella
Vekstvilkår for Legionella
november 2022

Legionella trives best der det er tilgang på næring, stillestående vann og temperaturer mellom 25-40°C. Mange arter av L...

Fakta om legionellabakterien
Fakta om legionellabakterien
november 2022

Det finnes flere arter og undergrupper av Legionellabakterien og de finnes naturlig i små, ufarlige konsentrasjoner i st...