Artikler

Oksygenbarrierer i plastrør
Oksygenbarrierer i plastrør
mai 2022

Oksygenbarrierer i plastrør Mange tenker kanskje at plastrør er tette, men det er ikke helt riktig. Plastrør slipper nem...

Materialer og materialegenskaper
Materialer og materialegenskaper
mai 2022

Hvilke materialer benyttes i lukkede energianlegg? I lukkede energianlegg benyttes en lang rekke materialer med ulike eg...

Kvalitetssjekk ved prosjektering av et lukket energianlegg
Kvalitetssjekk ved prosjektering av et lukket energianlegg
mai 2022

Kvalitetssikring av prosjektet Det er mange hensyn som må taes ved prosjektering av et lukket energianlegg. Rørentrepren...

Inntaksvannet i Norge
Inntaksvannet i Norge
mai 2022

Inntaksvannet i Norge Over 90% av inntaksvannet i Norge kommer fra overflatevannkilder, slik som innsjøer og elver. Dett...

Forbehandling av påfyllingsvann
Forbehandling av påfyllingsvann
mai 2022

Forbehandling av påfyllingsvann Selv om lokalt grunnvann eller borevann kan benyttes, er de fleste lukkede varme- og kjø...

Hensikten med vannbehandling
Hensikten med vannbehandling
mai 2022

Viktig med riktig vannbehandling Vannbehandling i lukkede varme- og kjølesystemer er avgjørende for å unngå korrosjon, s...

Strømningsmengde og strømningshastighet
Strømningsmengde og strømningshastighet
mai 2022

Strømningsmengde I et lukket varme- eller kjøleanlegg sirkulerer et bestemt volum med væske gjennom anlegget. Dette volu...