Artikler

Biocider
Biocider
oktober 2022

Biocider Biocid er en kjemisk forbindelse eller produkt brukt for å beskytte mot uønskede planter, dyr eller mikroorgani...

Kobber- og sølvionetilsetning
Kobber- og sølvionetilsetning
august 2022

obber- og sølvionetilsetning er en desinfeksjonsmetode som blir brukt mot både bakterier og alger. Behandlingsmetoden bl...

Ozon
Ozon
august 2022

Ozon er et effektivt oksiderende biocid, men er et lite utbredt desinfeksjonsmiddel i Norge. Årsaken til dette er at ozo...

Anodisk oksidasjon
Anodisk oksidasjon
august 2022

Anodisk oksidasjon er en behandlingsmetode der en ved elektrolyse av vann får dannet oksygenradikaler, hydroksylradikale...

Klordioksid
Klordioksid
august 2022

Klordioksidanlegg blir brukt for drikkevannsbehandling, forebygging av legionellabakterier, samt for desinfeksjon av pro...