Artikler

Biofilm i gulvvarmekretser
Biofilm i gulvvarmekretser
desember 2022

På grunn av de gunstige vekstforholdene i lavtemperaturanlegg, slik som gulvvarmekretser, er de ofte svært utsatt for ba...

Vekstvilkår for Legionella
Vekstvilkår for Legionella
november 2022

Legionella trives best der det er tilgang på næring, stillestående vann og temperaturer mellom 25-40°C. Mange arter av L...

Fakta om legionellabakterien
Fakta om legionellabakterien
november 2022

Det finnes flere arter og undergrupper av Legionellabakterien og de finnes naturlig i små, ufarlige konsentrasjoner i st...

Legionellaanalyser
Legionellaanalyser
oktober 2022

Legionellaanalyser Vannprøver kan analyseres for Legionella ved enten dyrking eller polymerase kjedereaksjon (PCR). Nede...

Biofilm og biobegroing i lukkede energianlegg
Biofilm og biobegroing i lukkede energianlegg
august 2022

I lukkede varme- og kjøleanlegg kan bakterievekst være en utfordring. I anlegg der temperaturen på vannet ligger mellom ...

Faktorer som fremmer vekst av bakterier i lukkede anlegg
Faktorer som fremmer vekst av bakterier i lukkede anlegg
mai 2022

Faktorer som fremmer vekst av bakterier i lukkede anlegg Det finnes mange faktorer som kan bidra til fremvekst av bakter...