Search

Strømningsmengde

I et lukket varme- eller kjøleanlegg sirkulerer et bestemt volum med væske gjennom anlegget. Dette volumet kaller vi for strømningsmengden. Det volumet som passerer et punkt i løpet av en gitt tid kalles volumstrøm, og måles for eksempel i liter per sekund eller m3 per minutt.

Optimal strømningsmengde for det spesifikke anlegget er i forkant satt av installatør av systemet (systemdesigneren). Installatør tar hensyn til krav om effektiv varmeoverføring i varmevekslere for å oppnå nødvendig fordeling av varme og kjøling i bygget når ønsket strømningsmengde i det enkelte anlegget beregnes. 

Strømningshastighet

Strømningshastigheten sier noe om hvor raskt væsken sirkulerer igjennom anlegget. Når vi kjenner volumstrøm og rørdimensjonen kan vi enkelt beregne strømningshastigheten. Denne oppgis ofte meter per sekund.

Det er strømningshastigheten, også kalt vannhastigheten, som avgjør risikoen for korrosjon i anlegget.

Korrosjonsraten i et rør øker gradvis med økt vannhastighet. Dersom væsken inneholder et høyt partikkelinnhold kan høy vannhastighet gi erosjon på rør og komponenter. Denne typen erosjon påvirker hovedsakelig mykere metaller som messing og kobber. For lav vannhastighet kan derimot gi større konsekvenser i et lukket energianlegg. Dersom væsken stagnerer eller vannhastigheten er lav, kan partikler i væsken sedimentere og danne belegg.

 

Kontakt Kompa for en gjennomgang av ditt vannbehandlingsprogram

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Løst oksygen
Løst oksygen
9 mai, 2022

Løst oksygen Konsentrasjonen av løst oksygen er den desidert viktigste faktoren som kontrollerer korrosjonshastigheten t...

Vannhastighet
Vannhastighet
9 mai, 2022

Vannhastighet Korrosjonsraten i et rør øker gradvis med økt vannhastighet.

Aluminiumskorrosjon
Aluminiumskorrosjon
9 mai, 2022

Aluminiumskorrosjon Støpt eller smidd aluminium benyttes i noen tilfeller i lukkede varme- og kjøleanlegg. Eksempler på ...