Search

Vannhastighet

Korrosjonsraten i et rør øker gradvis med økt vannhastighet.

Dersom væsken inneholder et høyt partikkelinnhold kan høy vannhastighet gi erosjon på rør og komponenter. Denne typen erosjon påvirker hovedsakelig mykere metaller som messing og kobber.

Lav hastighet

For lav vannhastighet kan derimot gi større konsekvenser i et lukket energianlegg. Dersom væsken stagnerer eller vannhastigheten er lav, kan partikler i væsken sedimentere og danne belegg.

 

Ta kontakt for en gjennomgang av ditt lukkede energianlegg

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Løst oksygen
Løst oksygen
9 mai, 2022

Løst oksygen Konsentrasjonen av løst oksygen er den desidert viktigste faktoren som kontrollerer korrosjonshastigheten t...

Temperatur
Temperatur
9 mai, 2022

Temperatur Korrosjonshastigheten øker med økende temperatur. For eksempel dobles korrosjonshastigheten for stål i en mil...

Aluminiumskorrosjon
Aluminiumskorrosjon
9 mai, 2022

Aluminiumskorrosjon Støpt eller smidd aluminium benyttes i noen tilfeller i lukkede varme- og kjøleanlegg. Eksempler på ...