Vannhastighet

Korrosjonsraten i et rør øker gradvis med økt vannhastighet.

Dersom væsken inneholder et høyt partikkelinnhold kan høy vannhastighet gi erosjon på rør og komponenter. Denne typen erosjon påvirker hovedsakelig mykere metaller som messing og kobber.

Lav hastighet

For lav vannhastighet kan derimot gi større konsekvenser i et lukket energianlegg. Dersom væsken stagnerer eller vannhastigheten er lav, kan partikler i væsken sedimentere og danne belegg.

 

Ta kontakt for en gjennomgang av ditt lukkede energianlegg

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Inntaksvannet i Norge
Inntaksvannet i Norge
9 mai, 2022

Inntaksvannet i Norge Over 90% av inntaksvannet i Norge kommer fra overflatevannkilder, slik som innsjøer og elver. Dett...

Konduktivitet
Konduktivitet
9 mai, 2022

Konduktivitet Konduktivitet eller ledningsevne er vannets evne til å lede strøm, og konduktiviteten øker med økt innhold...

Diffusjon
Diffusjon
9 mai, 2022

Diffusjon Dersom et lukket varme- eller kjøleanlegg består av plastmaterialer uten diffusjonssperre kan oksygen diffunde...