Search

pH

pH er et mål på surhetsgraden (konsentrasjonen av hydrogenioner) i vannet. pH angis på en skala mellom 0 og 14 der verdier < 7 betegner sure forhold og verdier > 7 basiske forhold.


Skalaen er logaritmisk, hvilket betyr at en pH 8 er ti ganger surere enn en pH på 9 og hundre ganger surere enn en pH på 10.

Anbefalte nivåer

De fleste metaller korroderer raskere i sure miljøer, og det anbefales derfor å holde pH mellom 9.0 – 10.5 i lukkede energianlegg.

Unntaket er anlegg bestående av aluminiumkomponenter. Aluminium korroderer ved høy pH og bør ikke eksponeres for pH > 8.5.

 

Er du i tvil om vannkvaliteten i ditt anlegg?
Ta kontakt med Kompa

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Utforming av et lukket energianlegg
Utforming av et lukket energianlegg
9 mai, 2022

Design av lukkede anlegg For at det lukkede energisystemet skal fungere så optimalt som mulig må flere ting tas med i vu...

Inntaksvannet i Norge
Inntaksvannet i Norge
9 mai, 2022

Inntaksvannet i Norge Over 90% av inntaksvannet i Norge kommer fra overflatevannkilder, slik som innsjøer og elver. Dett...

Oksygenbarrierer i plastrør
Oksygenbarrierer i plastrør
9 mai, 2022

Oksygenbarrierer i plastrør Mange tenker kanskje at plastrør er tette, men det er ikke helt riktig. Plastrør slipper nem...