Artikler

Sulfater
Sulfater
mai 2022

Sulfater Dersom væsken inneholder store mengder sulfat og forholdene ligger til rette for bakteriell aktivitet kan sulfa...

Klorider
Klorider
mai 2022

Klorider Et høyt nivå av klorider i lukkede energianlegg kan skade oksidlaget eller inhibitorfilmen som beskytter metall...

Konduktivitet
Konduktivitet
mai 2022

Konduktivitet Konduktivitet eller ledningsevne er vannets evne til å lede strøm, og konduktiviteten øker med økt innhold...

Temperatur
Temperatur
mai 2022

Temperatur Korrosjonshastigheten øker med økende temperatur. For eksempel dobles korrosjonshastigheten for stål i en mil...

pH
pH
mai 2022

pH pH er et mål på surhetsgraden (konsentrasjonen av hydrogenioner) i vannet. pH angis på en skala mellom 0 og 14 der ve...

Løst oksygen
Løst oksygen
mai 2022

Løst oksygen Konsentrasjonen av løst oksygen er den desidert viktigste faktoren som kontrollerer korrosjonshastigheten t...

Grunnleggende korrosjonsteori
Grunnleggende korrosjonsteori
mai 2022

Grunnleggende korrosjonsteori Korrosjon kan enkelt forklares som tap av metall fra en komponent grunnet elektrokjemiske ...

Kalkbelegg
Kalkbelegg
mai 2022

Kalkbelegg eller kalsiumbelegg  Kalkbelegg eller kalsiumbelegg regnes vanligvis ikke som et akutt problem i varme- og kj...

Vannbehandling ved Løren Skole
Vannbehandling ved Løren Skole
april 2022

Vannbehandling ved Løren Skole Fagartikkel: Med dreven hånd tapper Espen Andresen i CEVA en flaske med mørk væske fra va...

Akkreditert inspeksjon ved Oslo Konserthus
Akkreditert inspeksjon ved Oslo Konserthus
april 2022

Akkreditert inspeksjon ved Oslo Konserthus Forskrift for miljørettet helsevern setter et krav om at alle bygg i Norge me...