Artikler

Beboerene i Lørenplatået boligsameie opplever kalde radiatorer
Beboerene i Lørenplatået boligsameie opplever kalde radiatorer
september 2022

Klarer Bravida og Kompa å finne en løsning for Lørenplatået boligsameie? Det har nå gått 23 år siden Selvaag Gruppen kjø...

Strømprisene når nye høyder - samtidig med oppstart av varmesesongen
Strømprisene når nye høyder - samtidig med oppstart av varmesesongen
september 2022

Været begynner definitivt å bli høstlig og flere steder kryper gradestokken nedover. Da blir det behov for varme i bygge...

Statsbygg og Kompa: Ledende eiendomsaktører og eksperter lærer av hverandre
Statsbygg og Kompa: Ledende eiendomsaktører og eksperter lærer av hverandre
september 2022

Statsbygg og Kompa  “Ledende eiendomsaktører og eksperter lærer av hverandre”    Statsbygg er en stor eiendomsaktør, og ...

Digital legionellakontroll og risikovurdering
Digital legionellakontroll og risikovurdering
august 2022

Digital legionellakontroll og risikovurdering Samtlige offentlige tilgjengelige bygg i Norge med aerosoldannende enheter...

Folkehelseinstituttets legionellaveileder
Folkehelseinstituttets legionellaveileder
august 2022

Legionellaveilederen er utgitt av folkehelseinstituttet (FHI) og har som hensikt å gi råd om framgangsmåter og tiltak fo...

Membranfiltrering
Membranfiltrering
august 2022

Membranfiltrering Mikrofiltrering og ultrafiltrering er filtrering av vann gjennom en semipermeabel membran. Filtrering ...

Ultrafiolett bestråling
Ultrafiolett bestråling
august 2022

Ultrafiolett bestråling Ultra fiolett (UV) bestråling er en desinfeksjonsmetode der en bestråler vannet med ultrafiolett...

Kobber- og sølvionetilsetning
Kobber- og sølvionetilsetning
august 2022

obber- og sølvionetilsetning er en desinfeksjonsmetode som blir brukt mot både bakterier og alger. Behandlingsmetoden bl...

Hydrogenperoksid
Hydrogenperoksid
august 2022

Hydrogenperoksid Hydrogenperoksid er et oksiderende biocid som ofte er stabilisert med sølv grunnet høy reaktivitet. Hyd...