Artikler

Mikrobiologiske analyser ved Legionella risikovurdering
Mikrobiologiske analyser ved Legionella risikovurdering
oktober 2022

Risikovurdering Vurdering av risikoen for smitte av Legionella kan ikke baseres på en enkelt eller noen få vannanalyse a...

Aktuelle mikrobiologiske analyser fra bygg
Aktuelle mikrobiologiske analyser fra bygg
oktober 2022

Aktuelle analyser og formål I bygninger og i ulike tekniske installasjoner i bygninger, kan det være aktuelt å bruke mik...

MSIS - Meldingssystemet for smittsomme sykdommer
MSIS - Meldingssystemet for smittsomme sykdommer
oktober 2022

Folkehelseinstituttet (FHI) er et norsk statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og institutte...

Digital vannbehandlings-kontroll
Digital vannbehandlings-kontroll
oktober 2022

Digital vannbehandlingskontroll med Inspektor Vårt mål har vært å sørge for at vannbehandlingskontroll kan utføres like ...

Fyringskurve
Fyringskurve
oktober 2022

Fyringskurve for varmeanlegg En strategi for å regulere vannbårne varmeanlegg er å justere fyringskurven. Dette innebære...

Biocider
Biocider
oktober 2022

Biocider Biocid er en kjemisk forbindelse eller produkt brukt for å beskytte mot uønskede planter, dyr eller mikroorgani...

Hvorfor er vannbehandling så viktig hos fjernvarmekundene?
Hvorfor er vannbehandling så viktig hos fjernvarmekundene?
oktober 2022

Fjernvarme og vannbehandling Hvorfor er vannbehandling så viktig på sekundærsiden for å oppnå god varmeoverføring.  Å væ...

Noen skritt du kan ta for å minimere risikoen for Legionella i dine bygg
Noen skritt du kan ta for å minimere risikoen for Legionella i dine bygg
september 2022

Minimer risikoen for Legionella i dine bygg Vannsystemer i bygg kan, dersom de ikke vedlikeholdes riktig, utvikle smitts...

Tradisjonell legionellakontroll
Tradisjonell legionellakontroll
september 2022

Tradisjonell legionellakontroll har fokus på kontroll av temperaturer, brukerfrekvens og manuell rengjøring av innretnin...

Legionellasmitte
Legionellasmitte
september 2022

Det finnes over 50 legionellaarter og flere undergrupper, men ikke alle disse er assosiert med sykdom. Over 90 % av kjen...