Search

Været begynner definitivt å bli høstlig og flere steder kryper gradestokken nedover. Da blir det behov for varme i byggene og byggdriftere, vaktmestere og eiendomsforvaltere starter derfor opp varmeanleggene for sesongen. Denne høsten vil imidlertid bli utfordrende, med et Europa midt i en energikrise og strømpriser som stadig slår nye rekorder. 

AdobeStock_526186865-1

Dersom bygningen er oppvarmet med vannbåren varme, er det sannsynlig at anlegget har vært avskrudd i løpet av de varmeste månedene i året. Nå som sommeren er over er det imidlertid nødvendig å aktivere disse igjen. Da er det viktig at varmeanlegget får avgi varme så effektivt som mulig, slik at energikostnadene ikke blir høyere enn nødvendig.  


Energiøkonomisk drift
WiderShot_Shadow1_Edit1-1

Et vannbasert varmeanlegg krever et riktig vannbehandlingsprogram for å unngå forurensninger i anlegget.

Når vi starter opp varmeanlegget er det viktig at vi får maksimal utnyttelse av den energien vi putter inn. Et rent anlegg uten forurensninger er avgjørende for at anlegget skal avlevere ønsket effekt og driftes mest mulig energiøkonomisk.


Supplerende varmekilder

AdobeStock_237942591-1

Dersom brukerne av bygget ikke opplever at det sentrale varmeanlegget avgir nok varme vil de raskt finne egne løsninger for oppvarming. Det de velger er ofte kostbare elektriske alternativer som panelovner eller vifteovner. 

Med et rent anlegg sørger du for stabil varmeoverføring og jevn komfort gjennom hele fyringssesongen, slik at du klarer å holde byggene varme selv på de kaldeste vinterdagene. På denne måten reduseres behovet for bruk av ytterligere energikilder som gir ekstra energikostnader.

Start med en væskeprøve

Black_More_Particles_WhiteBG2

En væskeanalyse benyttes til å avdekke om vannbehandlingsprogrammet i varmeanlegget fungerer etter hensikt, eller om det bør gjøres endringer i vannbehandling og rutiner for å oppnå god ENØK-drift. Et riktig vannbehandlingsprogram skal forhindre luft i anlegget og dermed ingen korrosjon.

Kompa anbefaler at eiere av energianlegg foretar en vannbehandlingskontroll ved oppstart av anleggene. Målet er å avdekke tiltak som kan øke energieffektiviteten og gi stabil og sikkert drift av anleggene gjennom hele fyringssesongen. 

Kompas løsning

Kompa AS er en uavhengig tredjepart som bistår med rådgivningstjenester innen vannbehandling til små og store bedrifter over hele landet. Med vår skybaserte inspeksjonsløsning; Inspektor, identifiserer vi tiltak for bedre drift av tekniske anlegg, økt energieffektivitet og avdekker behovet for implementering av nye løsninger. 

Begynn med en væskeprøve for å avdekke eventuelle avvik i tidligfase. Ved å få oversikt over tilstanden på anlegget kan du også unngå økte energi- og vedlikeholdskostnader over tid.

Få tilgang til Inspektor

 

Ta kontroll på ditt varmeanlegg i dag - la oss ta kontakt med deg!

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Løst oksygen
Løst oksygen
9 mai, 2022

Løst oksygen Konsentrasjonen av løst oksygen er den desidert viktigste faktoren som kontrollerer korrosjonshastigheten t...

Temperatur
Temperatur
9 mai, 2022

Temperatur Korrosjonshastigheten øker med økende temperatur. For eksempel dobles korrosjonshastigheten for stål i en mil...

Vannhastighet
Vannhastighet
9 mai, 2022

Vannhastighet Korrosjonsraten i et rør øker gradvis med økt vannhastighet.